За докторанти

ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” е акредитирано за обучение и обучава докторанти по следните научни специалности:

  • Корабни силови уредби, машини и механизми
  • Електротехнологии
  • Електроснабдяване и електрообзавеждане по отрасли ( електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба)
  • Радиолокация и радионавигация
  • Комуникационни мрежи и системи
  • Управление на кораби и корабоводене
  • Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища
  • Военна психология
  • Организация и управление на въоръжените сили