Monthly Archives: July 2015

Официална визита на командира на ВМС

На 30.07.2015 г. на официална визита във ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” бе командир на ВМС на Р България – контраадмирал Митко Петев. Със шпалир от курсанти, ръководството на Морско училище посрещна контраадмирал Петев пред централния вход, след което началника на училището

Posted in Новини

Начална военна подготовка

На вниманието на всички, подали заявления за включване в курс „Начална военна подготовка” Със Заповед на Министъра на отбраната ОХ-465 в курс Начална военна подготовка се включват студентите :   1.ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” 1.1Мирослав Атанасов Кръстев 1.2. Радослав Светославов Георгиев 1.3

Posted in Новини

73 години от гибелта на великия поет и революционер Никола Вапцаров

На 23.07.2015 година се навършват 73 години от гибелта на великия поет и революционер Никола Вапцаров, патрон на Висшето военноморско училище. На тържествена церемония, представители на местното управление, възпитаници и гости сведоха глави в знак на почит . Словото на

Posted in Новини

Посещение на капитан Амос Кохен – управляващ директор на компанията Рей Шипинг

Днес, 23 юли 2015 г. на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров беше капитан Амос Кохен – управляващ директор на компанията Рей Шипинг. Той беше посрещнат от началника на училището к-н I ранг, проф. д.в.н. Боян Медникаров в заседателна зала,

Posted in Новини

Работна среща между ВВМУ и ТУ-Варна

Днес, 23.07.2015г. се състоя работна среща между Ръководствата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Технически университет – Варна. Ректорите на двете висши учебни заведения к-н I ранг, проф. Боян Медникаров, д.в.н. и доц. д-р. Румен Василев, размениха идеи във връзка

Posted in Новини

Второ класиране

Здравейте уважаеми кандидати, поради запълването на специалностите във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” нe се наложи изготвяне и публикуване на второ класиране. Към днешна дата има свободни места единствено в специалност “Корабоплаване” – редовна форма на обучение. След успешно завършен първи

Posted in Новини

Посещение на група от Одеския морски университет, Украйна

Днес, 13.07.2015 г., на посещение във ВВМУ „Н. Й.Вапцаров” бе група от студенти, техни ръководители и преподаватели от Одеския морски университет, Украйна.Посрещна ги началникът на училището капитанI ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров. В заседателната зала бе изготвена кратка презентация за

Posted in Новини

Участие на румънски курсанти в летен лагер “Морска подготовка”

На летен лагер „Морска подготовка” във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” пристигнаха четирима курсанти от Военноморската академия „Мирча чел Батран” в гр. Констанца, Р Румъния. Техен ръководител е капитан III ранг Лучиан Неаску. Румънските обучаеми са тук по линия на двустранното

Posted in Новини

Участие на началника на ВВМУ в четвъртата годишна среща по програмата DEEP на НАТО

В периода от 28 до 30 юни 2015 г. началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров взе участие в четвъртата годишна среща по програмата DEEP на НАТО в гр. Виена, Австрия. ВВМУ „Н. Й.

Posted in Новини

Официална визита във ВВМУ

На официална визита във ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” на 10.07.2015 г., бяха проф. Теодор Попа от Университета „Овидиус” в гр. Констанца, инж. Дойна Мунтеану – директор в компания „Ceronav” – морски тренировъчен център в гр. Галац, Румъния и Marc van der

Posted in Новини
Достъп до услугите

Достъп до услугите имат:
1. Конакова
2. ......
3. .....
4. ....
Главните администратори на сайта.

Ако не сте от изброените служители моля сигнализирайте на администраторите на сайта.

Важна информация при попълване на формата

Попълвайте всички посочени полета на кирилица, като за имената записвайте с първа главна и последващи малки букви.
За абривиатури използвайте големи букви.
При записване на данните от дипломата си за висше образование използвайте посочените в полетата примерни формати.

Завършено друго висше учебно заведение се попълва само ако е различно от ВВМУ.

Адрес
ул. Васил Друмев 73
Варна 9026, България 9026
Тел: +(359) 52 552 222
Тел: +(359) 52 632 015
Ел. поща: info@naval-acad.bg
Връзки с обществеността
Тел: +(359) 52 552 228
Ел. Поща: public-rel@naval-acad.bg
Факс: +(359) 052 303 163
Карта
Условия за попълване на формата
1. За попълване на формата трябва да използвате само кирилица и арабски цифри /там където се изисква попълване на числа/

2. Попълващият формата носи отговорност за достоверността на попълнениете данни и при неправилно попълване не се допуска до изпит.

3. Попълването на всички полета е задължително, като формата за съответното поле е както следва:
за Факултетен номер – Факултетния номер се взима от студентската книжка
Пример: 091304

за Класно отделение - се записва актуалното класно отделение, в което се води студента към момента на изпита.

за Дата – се въвежда дата във вида ДД.ММ.ГГГГ с разделител точка – 17.10.2012.

за Дисциплина /от посочените по-горе/ – се въвежда код на дисциплината съгласно Списък със дисциплините. Например: за дисциплина “Радиоелектроника” се записва код 196 .

за Код на преподавателя /от посочените по-горе/ – се въвежда код съгласно Списък със Кодове на преподаватели.

Например: за доц.д-р Георги Иванов се записва код 1301.

4. Попълването на формата не отменя задължението за попълване и предаване на Заявление за явяване на поправителен изпит и с прикачен документ за платена такса за поправителен изпит, ако се явявате на такъв.

5. При попълване на формата ще получите на подадения електронен адрес посочената от вас информация.

Информация
Таксите за предварителен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":


IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40


BIC: TTBBBG22


Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит.
Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.
Подаване на сигнал за нередност
Добре дошли в системата за контрол на качеството на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров".
При възникнал проблем или нередност свързани с администрацията, преподавателите, учебния процес или нещо друго в Университета, моля свържете се с нас.
Всички подадени сигнали са гарантирано анонимни и ще бъдат разглеждани сериозно.
Указания за попълване на формата
Въвеждането на данните във формуляра се извършва на кирилица със спазване на правилата за изписване на имена /започват с главна буква/.
Таксите за редовен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40
BIC: TTBBBG22
Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит. Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.