Информационен център за обучаеми

Информация свързана с епидемиологичната обстановка, обучението и предприетите мерки

Семестриални такси за 2021/2022 г.

 

Редовно обучениеЗадочно обучениеМорски летен лагерДържавни изпити и дипломни работиУч. практикаКодове

 

Факултет „Навигационен” Факултет „Инженерен”
Графици Зимен семестър 2021/2022 Летен семестър 2021/2022 Зимен семестър 2021/2022 Летен семестър 2021/2022
Разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2021/2022

График

График

График

График

Семестриални изпити

Дати за изпити

  Дати за изпити

Дати за изпити

 Дати за изпити

Поправителнисеместриалниизпити  24.01.-28.01.2022

Дати за изпити

18.07.-22.07.2022

Дати за изпити

  24.01.-28.01.2022

Дати за изпити

18.07.-22.07.2022

Дати за изпити

Ликвидационна сесия 16.08. – 20.08.2021

Дати за изпити

Графици Зимен семестър Летен семестър
Очни занятия – бакалаври 20.08. – 08.09.2021 13.01 – 31.01.2022
Очни занятия – магистри 08.10. – 26.10.2021 13.01 – 31.01.2022
Изпитна сесия – бакалаври  pdf-icon-s

 Дати за изпити

Изпитна сесия – магистри

pdf-icon-s

Дати за изпити

 

Кодове на преподаватели

Кодове на дисциплини

Номериране на класни отделения

 

4000 Зала „Вапцаров”
4220 Учебна работилница

Кодове на зали, включени в комплекс на зала 13

4230 Симулатор за управление на течни товари и  GMDSS
4231 Симулатор за борба с пожари
42321 Корабен симулатор клас А – 360°
42322 Корабен симулатор клас А – 360° с интегрирана система за динамично позициониране
42323 Симулатор за управление на хеликоптер
42331 Зала за брифинг
42332 Корабен симулатор клас B – 4 броя
42333 Корабен симулатор клас А – 360°
4234 Главен оперативен център