Информационен център за обучаеми

НовиниРедовно обучениеЗадочно обучениеУч. практика и Морски лагерДърж. изпити и Дипл. работиКодове

 

Факултет „Навигационен” Факултет „Инженерен”
Графици Зимен семестър Летен семестър Зимен семестър Летен семестър
Разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2022/2023

График

График

График

График

Разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2023/2024

График

График

График

График

Семестриални изпити

Дати за изпити

  Дати за изпити

Дати за изпити

 Дати за изпити

Поправителни семестриални изпити (допълнителни изпити)

Дати за изпити

Дати за изпити

Дати за изпити

Дати за изпити

Ликвидационна сесия Дати на изпити 

2023/2024

Зимен семестър

Летен семестър

Очни занятия – бакалаври 25.08. – 12.09.2023 18.01 – 04.02.2024
Очни занятия – магистри 06.10 – 23.10.2023 18.01 – 04.02.2024
Изпитна сесия – бакалаври

График

График

Изпитна сесия – магистри

График

График

 

Кодове на преподаватели

Кодове на дисциплини

Номериране на класни отделения

 

4000 Зала „Вапцаров”
4220 Учебна работилница

Кодове на зали, включени в комплекс на зала 13

4230 Симулатор за управление на течни товари и  GMDSS
4231 Симулатор за борба с пожари
42321 Корабен симулатор клас А – 360°
42322 Корабен симулатор клас А – 360° с интегрирана система за динамично позициониране
42323 Симулатор за управление на хеликоптер
42331 Зала за брифинг
42332 Корабен симулатор клас B – 4 броя
42333 Корабен симулатор клас А – 360°
4234 Главен оперативен център