Информационен център за обучаеми

НовиниРедовно обучениеЗадочно обучениеУч. практика и Морски лагерДърж. изпити и Дипл. работиКодове

 

Факултет „Навигационен” Факултет „Инженерен”
Графици Зимен семестър Летен семестър Зимен семестър Летен семестър
Разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2022/2023

График

График

График

График

Семестриални изпити  2021/2022

Дати за изпити

  Дати за изпити

Дати за изпити

 Дати за изпити

Поправителни семестриални изпити2021/2022  24.01.-28.01.2022

Дати за изпити

18.07.-22.07.2022

  24.01.-28.01.2022

Дати за изпити

18.07.-22.07.2022

Ликвидационна сесия 22.08.-26.08.2022

 

Графици Зимен семестър Летен семестър
Очни занятия – бакалаври 26.08. – 11.09.2021 13.01 – 31.01.2022
Очни занятия – магистри 07.10. – 24.10.2021 13.01 – 31.01.2022
Изпитна сесия – бакалаври

Дати за изпити

 Дати за изпити

Изпитна сесия – магистри

Дати за изпити

Дати за изпити

Кодове на преподаватели

Кодове на преподаватели (актуални за учебната 2022-2023)

Кодове на дисциплини

Номериране на класни отделения

 

4000 Зала „Вапцаров”
4220 Учебна работилница

Кодове на зали, включени в комплекс на зала 13

4230 Симулатор за управление на течни товари и  GMDSS
4231 Симулатор за борба с пожари
42321 Корабен симулатор клас А – 360°
42322 Корабен симулатор клас А – 360° с интегрирана система за динамично позициониране
42323 Симулатор за управление на хеликоптер
42331 Зала за брифинг
42332 Корабен симулатор клас B – 4 броя
42333 Корабен симулатор клас А – 360°
4234 Главен оперативен център