Информационен център за обучаеми

Семестриални такси за 2017/2018 г.

Редовно обучениеЗадочно обучениеМорски летен лагерДържавни изпити и дипломни работиУч. практикаКодове

Поради по-малкият брой студенти от III-ти курс, редовна форма на обучение, специалност „Корабоводене“,заявили участието си в курс “GMDSS”, занятията започват на 11.09.2017г., вместо на 04.09.2017 г.

Факултет „Навигационен” Факултет „Инженерен”
Графици Зимен семестър Летен семестър Зимен семестър Летен семестър
Разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2017/2018
pdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-s
Семестриални изпити  pdf-icon-s  pdf-icon-s
Поправителни
семестриални
изпити
29.01 – 03.02
Графици Зимен семестър Летен семестър
Очни занятия – бакалаври 26/08/2017 – 13/09/2017 20/01-04/02/2018
Очни занятия – магистри 06/10/2017 – 24/10/2017 18/01-04/02/2018
Изпитна сесия – бакалаври pdf-icon-s pdf-icon-s
Изпитна сесия – магистри pdf-icon-s pdf-icon-s
Смени Смяна 1 – от 19.06 до 02.07 Смяна 2 – от 03.07 до 16.07 Смяна 3 – от 24.07 до 06.08
Класни отделения Курсанти, 211-61,211-62,211-63,211-64  Курсанти, 111-61,111-62,111-63  111-64,111-65, 111-66, 123-61

Разпределение за провеждане на учебна практика на Морски летен лагер

График за  държавни изпити през 2018 г. pdf-icon-s

График за поправителната сесия за  държавни изпити и защита на дипломни работи през 2017 г. pdf-icon-s

Кодове на преподаватели

Кодове на дисциплини

Номериране на класни отделения

 

Кодове на зали, включени в комплекс на зала 13

4000 Зала „Вапцаров”
4220 Учебна работилница
4230 Симулатор за управление на течни товари и  GMDSS
4231 Симулатор за борба с пожари
42321 Корабен симулатор клас А – 360°
42322 Корабен симулатор клас А – 360° с интегрирана система за динамично позициониране
42323 Симулатор за управление на хеликоптер
42331 Зала за брифинг
42332 Корабен симулатор клас B – 4 броя
42333 Корабен симулатор клас А – 360°
4234 Главен оперативен център