Информационен център за обучаеми

Обучение в условия на криза

Важна информация за студенти задочно обучение

Семестриални такси за 2020/2021 г.

Важна информация

Семестриалната такса се внася в сметката на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ до 5 (пет) календарни дни от началото на семестъра, съгл. чл. 105, ал.1 от „Правилник за учебната дейност“.

Студентите не внесли семестриалната такса в горепосочения срок се отстраняват със Заповед на Началника и съгл. чл. 67 от ЗВО губят статута си на студенти.

При желание за възстановяване на студентските си права студентите подават заявление до Началника на училището, заплащат такса възстановяване в размер на 50% от съответната семестриална такса, както и дължимата семестриална такса. Срокът за възстановяване е както следва:

  • за редовно обучение – до един месец от началото на съответния семестър;
  • за задочно обучение – до края на очните занятия за съответния семестър.
Редовно обучениеЗадочно обучениеМорски летен лагерДържавни изпити и дипломни работиУч. практикаКодове

За 2019-2020 година

Факултет „Навигационен” Факултет „Инженерен”
Графици Зимен семестър 2020/2021 Летен семестър 2019/2020 || 2020/2021 Зимен семестър 2020/2021 Летен семестър 2019/2020 || 2020/2021
Разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2019/2020
2020/2021
pdf-icon-s pdf-icon-spdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-spdf-icon-s
Семестриални изпити  pdf-icon-s pdf-icon-s  pdf-icon-s  pdf-icon-s
Поправителни
семестриални
изпити
 27.01.-31.01.2020 13.07.-17.07.2020
(06-10.07.2020
за 1-ви курс специалности Корабоводене, Корабоплаване, Речно корабоплаване)
13.07.-17.07.2020
Ликвидационна сесия 17.08. – 21.08.2020
Графици Зимен семестър Летен семестър
Очни занятия – бакалаври 21.08. – 09.09.2020 14.01 – 31.01.2021
Очни занятия – магистри 09.10. – 26.10.2020 14.01 – 31.01.2021
Изпитна сесия – бакалаври pdf-icon-s pdf-icon-s
Изпитна сесия – магистри pdf-icon-s pdf-icon-s
Смени Смяна 1 – 15.06-28.06 Смяна 2 – 29.06-10.07 Смяна 3 – 13.07-26.07 Смяна 4 – 27.07-09.08
Класни отделения  10191,10291,10391,
11091,11199
 10191,10291,10391,
11091,10691
 11191,11192,
11193,11194
 11195,11196,11891,
12391, 12392

 

График за  държавни изпити през 2020 г. pdf-icon-s

График за поправителната сесия за  държавни изпити и защита на дипломни работи през 2020 г.  pdf-icon-s

 

Кодове на преподаватели

Кодове на дисциплини

Номериране на класни отделения

 

Кодове на зали, включени в комплекс на зала 13

4000 Зала „Вапцаров”
4220 Учебна работилница
4230 Симулатор за управление на течни товари и  GMDSS
4231 Симулатор за борба с пожари
42321 Корабен симулатор клас А – 360°
42322 Корабен симулатор клас А – 360° с интегрирана система за динамично позициониране
42323 Симулатор за управление на хеликоптер
42331 Зала за брифинг
42332 Корабен симулатор клас B – 4 броя
42333 Корабен симулатор клас А – 360°
4234 Главен оперативен център