Информационен център за обучаеми

Семестриални такси за 2019/2020 г.

 

Редовно обучениеЗадочно обучениеМорски летен лагерДържавни изпити и дипломни работиУч. практикаКодове

За 2019-2020 година

Факултет „Навигационен” Факултет „Инженерен”
Графици Зимен семестър Летен семестър Зимен семестър Летен семестър
Разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2019/2020
pdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-s pdf-icon-s
Семестриални изпити  pdf-icon-s pdf-icon-s  pdf-icon-s pdf-icon-s
Поправителни
семестриални
изпити
 27.01.-31.01.2020 13.07.-17.07.2020 13.07.-17.07.2020
Ликвидационна сесия 19.08. – 23.08.2020
Графици Зимен семестър Летен семестър
Очни занятия – бакалаври 23.08. – 10.09.2019 16.01 – 02.02.2020
Очни занятия – магистри 04.10. – 21.10.2019 16.01 – 02.02.2020
Изпитна сесия – бакалаври pdf-icon-s pdf-icon-s
Изпитна сесия – магистри pdf-icon-s pdf-icon-s
Смени Смяна 1 – от 18.06 до 01.07 Смяна 2 – от 02.07 до 15.07 Смяна 3
Класни отделения Курсанти, 111-71,111-72,111-73,111-74  Курсанти, Курсанти Военни лекари, 111-75,111-76,123-71

 

График за  държавни изпити през 2020 г. pdf-icon-s

График за поправителната сесия за  държавни изпити и защита на дипломни работи през 2020 г.  pdf-icon-s

Кодове на преподаватели

Кодове на дисциплини

Номериране на класни отделения

 

Кодове на зали, включени в комплекс на зала 13

4000 Зала „Вапцаров”
4220 Учебна работилница
4230 Симулатор за управление на течни товари и  GMDSS
4231 Симулатор за борба с пожари
42321 Корабен симулатор клас А – 360°
42322 Корабен симулатор клас А – 360° с интегрирана система за динамично позициониране
42323 Симулатор за управление на хеликоптер
42331 Зала за брифинг
42332 Корабен симулатор клас B – 4 броя
42333 Корабен симулатор клас А – 360°
4234 Главен оперативен център