Информационен център за обучаеми

НовиниРедовно обучениеЗадочно обучениеУч. практика и Морски лагерДърж. изпити и Дипл. работиКодове

 

Факултет „Навигационен” Факултет „Инженерен”
Графици Зимен семестър Летен семестър Зимен семестър Летен семестър
Разпределение -семестър/
сесия/
ваканция
2022/2023

График

График

График

График

Семестриални изпити  2022/2023

Дати за изпити

  Дати за изпити

Дати за изпити

 Дати за изпити

Поправителни семестриални изпити
2022/2023 Налични са единствено дати
за допълнителни изпити
Дати за изпити Дати за изпити
Ликвидационна сесия  
Графици Зимен семестър Летен семестър
Очни занятия – бакалаври

График

Очни занятия – магистри

График

Изпитна сесия – бакалаври

Дати за изпити

 График

Изпитна сесия – магистри

Дати за изпити

График

График за държавни изпити и защита на дипломни работи през 2023 г.

График за поправителната сесия на държавни изпити и защита на дипломни работи през 2023 г. (очаквайте скоро)

Кодове на преподаватели

Кодове на преподаватели (актуални за учебната 2022-2023)

Кодове на дисциплини

Номериране на класни отделения

 

4000 Зала „Вапцаров”
4220 Учебна работилница

Кодове на зали, включени в комплекс на зала 13

4230 Симулатор за управление на течни товари и  GMDSS
4231 Симулатор за борба с пожари
42321 Корабен симулатор клас А – 360°
42322 Корабен симулатор клас А – 360° с интегрирана система за динамично позициониране
42323 Симулатор за управление на хеликоптер
42331 Зала за брифинг
42332 Корабен симулатор клас B – 4 броя
42333 Корабен симулатор клас А – 360°
4234 Главен оперативен център