Проект “Студентски практики”

Официален сайт на програмата – Проект “Студентски практики”

Компонент 2 “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН.

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв.

Тази страница е създадена с цел натрупване във ВВМУ на актуална контактна информация за студентите, желаещи да участват в програма “Студентски практики”.

За да можем да ви информираме бързо и точно за всичко свързано с програмата, моля попълнете необходимата информация в посочената форма. (пишете на кирилица)

Адрес
ул. Васил Друмев 73
Варна 9026, България 9026
Тел: +(359) 52 552 222
Тел: +(359) 52 632 015
Ел. поща: info@naval-acad.bg