Проект “Студентски практики”

Уважеми студенти,

от 21.02.2020 г. Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” изпълнява договор по проект „Студентски практики – фаза 2“, BG05M2OP001-2.013

Обща информация за проекта можете да намерите на следните страници:

За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОМН.

Тази страница е създадена с цел натрупване във ВВМУ на актуална контактна информация за студентите, желаещи да участват в програма “Студентски практики – фаза 2″.

За да можем да ви информираме бързо и точно за всичко свързано с програмата, моля попълнете необходимата информация в посочената форма. (пишете на кирилица)

Тази форма е създадена за нуждите на екипа за управление на проекта от страна на ВВМУ и е различна от страницата за Вашата регистрация в praktiki.mon.bg

За повече информация:

  • Капитан I ранг проф. д-р Мирослав Цветков – водещ функционален експерт – m.tsvetkov.1212@nvna.eu , моб. тел. +359-889-317-358
  • Капитан III ранг Станислава Стефанова – функционален експерт – st.stefanova@nvna.eu , моб. тел. +359-886-095-440

 

StudentPractice
Адрес
ул. Васил Друмев 73
Варна 9002, България
Тел: +(359) 52 552 222
Тел: +(359) 52 632 015
Ел. поща: info@naval-acad.bg