Разписание

Важна информация
В изпълнение на заповед РД-01-856/19.10.2021 г. се преустановява присъствения учебен процес във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” за студенти редовно и задочно обучение на български език. Считано от 21.10.2021 г. всички занятия преминават във виртуална среда. Повече информация ще получите на вашите служебни акаунти и разписанието на занятията. 

Въвеждането на класното отделение се извършва без да се поставя тире между цифрите. 

Например: за група 311-51 се въвежда 31151

Въведете номер на класно отделение/преподавател/зала:
Изберете каква справка за седмичното разписание искате: