Разписание

Въвеждането на класното отделение се извършва без да се поставя тире между цифрите. 

Например: за група 311-51 се въвежда 31151

Новини за студенти

Въведете номер на класно отделение/преподавател/зала:
Изберете каква справка за седмичното разписание искате: