Разписание

Важна информация
Специалности МВТ, ЕФП и Логистика – студенти редовно обучение бакалаври от 1 до 4 курс преминават в онлайн обучение от 18.10 до 29.10.2021 включително. Специалности ИКТ и Киберсигурност – студенти редовно обучение бакалаври от 1 до 4 курс преминават в онлайн обучение 19.10 до 29.10.2021 включително. Очаквайте информация на вашите служебни акаунти относно платформата, в която ще се провеждат занятията.

Въвеждането на класното отделение се извършва без да се поставя тире между цифрите. 

Например: за група 311-51 се въвежда 31151

Въведете номер на класно отделение/преподавател/зала:
Изберете каква справка за седмичното разписание искате: