Специалности

ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” Варна обучава специалисти за Военноморските сили и гражданското корабоплаване в 12 специалности.

За ВМС по специалността “Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво” с три специализации

- Корабоводене за ВМС
- Корабни машини и механизми за ВМС
- Военноморски комуникационни и радиотехнически системи за ВМС.

Студенти по специалности:

- Корабоводене
- Корабни машини и механизми
- Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия
- Електрообзавеждане на кораба
- Експлотация на флота и пристанищата
- Технология на кораборемонта
- Речно корабоплаване
- Океанско инженерство
- Мениджъмънт на водния транспорт