Monthly Archives: April 2015

Работна среща на Изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети

Началникът на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” проф. д.в.н. Боян Медникаров и доц. д-р Наталия Николова се завърнаха от гр. Опатия, Република Хърватия, където участваха в работна среща на Изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети  /IAMU/. Домакин на първата за

Posted in Новини

Посланикът на Р Франция в Р Българи Н.Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан посети ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”

На посещение във ВВМУ”Н. Й. Вапцаров” в рамките на няколко часа днес бе Н.Пр. г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, посланик на Франция в Р Българи, придружаван от г-н Гийом Робер – съветник по сътрудничеството и културната дейност и директор на

Posted in Новини

Посланикът на Парламентарна република Грузия в Р България Н. Пр. г-н Зураб Беридзе посети ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”

Днес , 29.04.2015 г на посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” бе Н. Пр. г-н Зураб Беридзе –посланик на Парламентарна република Грузия в Р България.Той води делегация от Община Кобулети  -ъКмет на Община Кобулети и Иракли Цецхладзе, зам-кмет на Община

Posted in Новини

Общо събрание на ВВМУ

На 27 април т.г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе Общо събрание с дневен ред: избор на председател и зам.-председател на Общото събрание; избор на Академичен съвет; избор на Контролен съвет и негов председател и зам.-председател. За председател на

Posted in Новини

Представители от ВМС на Съединените щати посетиха ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

На посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”днес 23 април 2015 г. бе делегация от трима американски гости от Вашингтон, водени от капитан I ранг Джейм Дик – програмен мениджър по подпомагане на флота и корабен трансфер. В състава на делегацията

Posted in Новини

Среща на студенти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с представител на фирма от морския бизнес

На 22.04.2015г. в Зала №9 на „ВВМУ- Никола Й. Вапцаров“ г-н Т. Цонински – представител на фирма „Стамко Менинг Ейджънси КО“ ООД се срещна със студенти от специалностите „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба”. Той изнесе презентация на менинговата фирма във

Posted in Новини

Анонс

В периода от 22 до 26 април 2015 г. в Риека, Хърватия ще се проведе първата за годината редовна среща на Изпълнителния борд на Международната асоциация на морските университети /IAMU/. Домакин и организатор е Морският университет в гр. Риека. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Posted in Новини

Презентация на компания СТАМКО ШИП МЕНИДЖМЪНТ

На 22.04.2015 от 14:00 ч. в зала № 9 ВВМУ организира презентация на компанията  “ СТАМКО ШИП МЕНИДЖМЪНТ” във връзка с провеждане на плавателна практика и кариерно развитие за всички студенти от специалностите Корабоводене, КММ и ЕОК.

Posted in Новини

курс „Начална военна подготовка”

Във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” ще се проведат курсове по Начална военна подготовка в периода от 26.06-17.07.2015 и 31.08-18.09.2015. Заявления можете да попълните в двата деканата. Срокът за подаване на заявленията е 28.04.2015г. Местата за участниците в курса са ограничени.

Posted in Новини

Участие на студенти и курсанти в научна сесия CADET-NAV 2015 в Румъния

От 2 до 4 април т.г. старши лейтенант Станислава Стефанова и курсантите мичман Божидар Пенев, старшина I степен Трифон Терзиев, старшина I степен Виктор Атанасов, курсант Калоян Вангелов и курсант Борислав Иванов от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” участваха в научната

Posted in Новини
Достъп до услугите

Достъп до услугите имат:
1. Конакова
2. ......
3. .....
4. ....
Главните администратори на сайта.

Ако не сте от изброените служители моля сигнализирайте на администраторите на сайта.

Важна информация при попълване на формата

Попълвайте всички посочени полета на кирилица, като за имената записвайте с първа главна и последващи малки букви.
За абривиатури използвайте големи букви.
При записване на данните от дипломата си за висше образование използвайте посочените в полетата примерни формати.

Завършено друго висше учебно заведение се попълва само ако е различно от ВВМУ.

Адрес
ул. Васил Друмев 73
Варна 9026, България 9026
Тел: +(359) 52 552 222
Тел: +(359) 52 632 015
Ел. поща: info@naval-acad.bg
Връзки с обществеността
Тел: +(359) 52 552 228
Ел. Поща: public-rel@naval-acad.bg
Факс: +(359) 052 303 163
Карта
Условия за попълване на формата
1. За попълване на формата трябва да използвате само кирилица и арабски цифри /там където се изисква попълване на числа/

2. Попълващият формата носи отговорност за достоверността на попълнениете данни и при неправилно попълване не се допуска до изпит.

3. Попълването на всички полета е задължително, като формата за съответното поле е както следва:
за Факултетен номер – Факултетния номер се взима от студентската книжка
Пример: 091304

за Класно отделение - се записва актуалното класно отделение, в което се води студента към момента на изпита.

за Дата – се въвежда дата във вида ДД.ММ.ГГГГ с разделител точка – 17.10.2012.

за Дисциплина /от посочените по-горе/ – се въвежда код на дисциплината съгласно Списък със дисциплините. Например: за дисциплина “Радиоелектроника” се записва код 196 .

за Код на преподавателя /от посочените по-горе/ – се въвежда код съгласно Списък със Кодове на преподаватели.

Например: за доц.д-р Георги Иванов се записва код 1301.

4. Попълването на формата не отменя задължението за попълване и предаване на Заявление за явяване на поправителен изпит и с прикачен документ за платена такса за поправителен изпит, ако се явявате на такъв.

5. При попълване на формата ще получите на подадения електронен адрес посочената от вас информация.

Информация
Таксите за предварителен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":


IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40


BIC: TTBBBG22


Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит.
Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.
Подаване на сигнал за нередност
Добре дошли в системата за контрол на качеството на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров".
При възникнал проблем или нередност свързани с администрацията, преподавателите, учебния процес или нещо друго в Университета, моля свържете се с нас.
Всички подадени сигнали са гарантирано анонимни и ще бъдат разглеждани сериозно.
Указания за попълване на формата
Въвеждането на данните във формуляра се извършва на кирилица със спазване на правилата за изписване на имена /започват с главна буква/.
Таксите за редовен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40
BIC: TTBBBG22
Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит. Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.