Monthly Archives: October 2015

Честване на Деня на народните будители

Денят на народните будители 1 ноември бе тържествено честван в Морско училище в навечерието на празника. На Алеята на преподавателите офицери, служители, студенти и курсанти, капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” отправи

Posted in Новини

Спортно курсантско състезание от типа „Щафета”

За първи път във ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” се провежда спортно състезание на курсантски дивизион В присъствието на командири, гости и преподаватели бе даден старт на спортно курсантско състезание от типа „Щафета” с капитан на отбора мичман Мирослав Велков Велков – петокурсник от

Posted in Новини

Генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети /IAMU/ в Опатия, Хърватия

Участие в 16-та годишна Генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети /IAMU/ в Опатия, Хърватия В рамките на седмица от 5 до9 октомври 2015 г. в Опатия се състоя поредната годишна среща на представителите на морските университети, които членуват

Posted in Новини

Доктор хонорис кауза на ВВМУ

Днес, 14.10.2015 г. в Планетариума на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се състоя тържествена церемония по присвояване на почетното звание „Доктор хонорис кауза” на Петър Маргич – генерален директор на Секретариата на Дунавската комисия със седалище в Будапеща. Присъстваха представители на

Posted in Новини

Съобщение

Военноморското училище в Анаполис, Мериленд, САЩ обявява прием на курсанти и студенти, приети във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ през учебната 2015/2016г. за учебната 2016/2017 година. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания: – да са на възраст от минимум 17

Posted in Новини
Достъп до услугите

Достъп до услугите имат:
1. Конакова
2. ......
3. .....
4. ....
Главните администратори на сайта.

Ако не сте от изброените служители моля сигнализирайте на администраторите на сайта.

Важна информация при попълване на формата

Попълвайте всички посочени полета на кирилица, като за имената записвайте с първа главна и последващи малки букви.
За абривиатури използвайте големи букви.
При записване на данните от дипломата си за висше образование използвайте посочените в полетата примерни формати.

Завършено друго висше учебно заведение се попълва само ако е различно от ВВМУ.

Адрес
ул. Васил Друмев 73
Варна 9026, България 9026
Тел: +(359) 52 552 222
Тел: +(359) 52 632 015
Ел. поща: info@naval-acad.bg
Връзки с обществеността
Тел: +(359) 52 552 228
Ел. Поща: public-rel@naval-acad.bg
Факс: +(359) 052 303 163
Карта
Условия за попълване на формата
1. За попълване на формата трябва да използвате само кирилица и арабски цифри /там където се изисква попълване на числа/

2. Попълващият формата носи отговорност за достоверността на попълнениете данни и при неправилно попълване не се допуска до изпит.

3. Попълването на всички полета е задължително, като формата за съответното поле е както следва:
за Факултетен номер – Факултетния номер се взима от студентската книжка
Пример: 091304

за Класно отделение - се записва актуалното класно отделение, в което се води студента към момента на изпита.

за Дата – се въвежда дата във вида ДД.ММ.ГГГГ с разделител точка – 17.10.2012.

за Дисциплина /от посочените по-горе/ – се въвежда код на дисциплината съгласно Списък със дисциплините. Например: за дисциплина “Радиоелектроника” се записва код 196 .

за Код на преподавателя /от посочените по-горе/ – се въвежда код съгласно Списък със Кодове на преподаватели.

Например: за доц.д-р Георги Иванов се записва код 1301.

4. Попълването на формата не отменя задължението за попълване и предаване на Заявление за явяване на поправителен изпит и с прикачен документ за платена такса за поправителен изпит, ако се явявате на такъв.

5. При попълване на формата ще получите на подадения електронен адрес посочената от вас информация.

Информация
Таксите за предварителен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":


IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40


BIC: TTBBBG22


Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит.
Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.
Подаване на сигнал за нередност
Добре дошли в системата за контрол на качеството на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров".
При възникнал проблем или нередност свързани с администрацията, преподавателите, учебния процес или нещо друго в Университета, моля свържете се с нас.
Всички подадени сигнали са гарантирано анонимни и ще бъдат разглеждани сериозно.
Указания за попълване на формата
Въвеждането на данните във формуляра се извършва на кирилица със спазване на правилата за изписване на имена /започват с главна буква/.
Таксите за редовен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40
BIC: TTBBBG22
Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит. Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.