Факултети

Организационната структура на ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” Варна включва два факултета, департамент за следдипломна квалификация и старшински колеж.