Курсове

ВВМУ “Никола Йонков Вапцаров” Варна предлага следните курсове:

- Специализирано обучение за работа с източници на йонизиращи лъчения