История

През 1954 г. то се нанася в сегашния учебен коплекс на ул. “Васил Друмев” № 73. С Указ на Президиума на Народното събрание от 1956 г. то получава статут на висше инженерно морско училище и името “Висше народно военно-морско училище “Н.Й. Вапцаров”". През 1960 г. то е вписано в регистрите на Международната морска организация (IMO) към ООН, с което се признават дипломите на възпитаниците му пред всички корабособственици по света.

През 1968 г. основният корпус на комплекса, помещаван и днес, е надстроен с един етаж. От 1991 г. названието му е “Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”". През 2000 г. ВВМУ е вписано в “Белия списък” на IMO като висше училище с одобрено морско образование, съгласно конвенцията STCW 78/95. През 2001 г. с решение на Националната агенция за оценяване и акредитация към МС получава пълна акредитация като висше училище, в съответствие с новоприетия Закон за висшето образование. През 2000 г. получава сертификат за качество ICO 9002.4 по специалността “Корабоводене” от Лойд регистър, а през 2004 г. – ISO 9001-2000 за всички специалности.