История

Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” е най-старото техническо учебно заведение в Република България, а неговата история и настоящата му дейност го утвърждава като най-авторитетния център за подготовка на морски кадри.

Традициите в българското морско образование датират от 1881 г., когато се създава Морското училище – първото техническо учебно заведение в България за обучение на машинисти и огняри.

От 03.12.1904 г. то е вече Машинно училище приветствие с всички международни изисквания.