История

Първи десетилетия

Училището е създадено в Русе през 1881 г. със заповед на военния министър под името Морско училище. Това е първото техническо учебно заведение в България. Първите специалности са били машинисти и огняри за новосъздадената през 1879 г. Дунавска военна флотилия. Впоследствие името му се променя на “Машинна школа” и на “Техническа школа”, от 1892 г. е Морска унтер-офицерска школа при флотилията и морската част.

През 1900 г. училището е преместено във Варна и се преименува на “Машинно училище при флота във Варна”. Настанено е в историческата представителна сграда на днешната ул. Батенберг №41, където остава до 1910 г. През 1904 г. със закон на Народното събрание училището е преименувано на “Машинно училище при флота с права на средно-техническо учебно заведение”, което подготвя механици за военния и гражданския флот, железниците, въздухоплаването и другите отрасли на зараждащата се българска индустрия. През 1917 г. е именувано “Машинно морско училище” и е преместено в сградата на сегашния Икономически университет във Варна на бул. Цар Борис Първи №77. Със заповеди на военния министър, първи офицерски випуск излиза през същата 1917 г. През 1918 г. училището получава сградата на днешния Аквариум в Морската градина, където остава до 1922 г. През 1919 г. започва обучаването и на корабоводители (щурмани). През 1920 г. е преименувано на “Морско машинно училище”.