Записване за предварителен изпит-тест по математика на 20.06.2015 г.

Здравейте,
Вие се намирате в електронната форма за записване за полагане на изпит-тест по математика във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
След попълване на формата ние ще получим Вашата заявка, която ще бъде препратена и на посочения от Вас e-mail.
Списък на всички записали се и допълнителна информация ще се публикува на централния вход и на интернет сайта на ВВМУ в деня преди дата на изпита.

Дата: 20.06.2015 г. начало 08:30 Желателно е в 08.00 ч. да сте пред ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”

С УВАЖЕНИЕ: НАЧАЛНИК НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Моля, попълнете формата, като използвате кирилица за трите имената

Карта
Информация
Таксите за предварителен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":


IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40


BIC: TTBBBG22


Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит.
Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.