Предварителен изпит-тест

ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” Варна ви предлага възможността да се явите на предварителни изпит-тестове по математика съгласно посочения график.

Дата

Време

Мероприятия

Забележка

Предварителни кандидат-студентски и кандидат-курсантски изпити-тестове

25.04.2015 г.

08:30 – 14:00 ч.

Предварителен изпит-тест по математика

резултати

 

20.06.2015 г.

08:30 – 14:00 ч.

Предварителен изпит-тест по математика
резултати

Цена: 30 лв.

Кандидат-студентски и кандидат-курсантски курсове

01.06-18.06

2015 г.

09:00 – 12:15 ч.

Курс по математика1

(ежедневно)

Можете да се запишете на телефон: 052-552-248

Цена: 350 лв.

22.06-26.06

2015 г.

16:00 – 20:00 ч.

Курс по английски език2

Цена: 120 лв.

1 занятията в курса по математика (01.06-18.06.2015 г.) ще бъдат ежедневно от 09:00 до 12:15 ч., вкл. събота и неделя. Курсът ще се проведе при сформиране на група от минимум 15 курсисти; Цената на курса по математика (01.06-18.06.2015 г.) за подалите документи за кандидати за курсанти е с отстъпка в размер на 20%.
2   Занятията в курса по английски език ще бъдат провеждани ежедневно. Курсът ще се проведе при сформиране на група от минимум 8 курсисти;
Такса за записване за участие в изпитите и курсовете не се събира.
Записване за участие в курсовете и за допълнителна информация: – по математика: тел.: 052-552-376; 052-552-248 – по английски език: тел.: 052-552-265; 052-552-284
Таксите за участие в курсовете и предварителните изпити-тестове се внасят по банковата сметка на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”: IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40 BIC: TTBBBG22.
Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в курса (предварителния изпит).

 

Предварителни изпити за оценка на психологичната пригодност:

Резултати от проведените на 23/24 април и 27/28 май предварителни изпит за оценка на психофизиологичните качества на кандидатите за курсанти.

28 и 29.05.2015 г. от 08:00 ч. във ВВМУ /на входа/

записване на телефон 0887011291 или на електронна поща r.mladenova@nvna.eu

Краен срок за записване 22.04.2015 г.

Ще бъдат проведени предварителни изпити и през месец  юни очаквайте повече информация.

Редовна сесия през месец юли.