Резултати от проведен изпит-тест по математика на 27.04.2013 г

РЕЗУЛТАТИ
от проведен изпит-тест по математика на 27.04.2013 г.

(На 15.05.2013 г. от 11.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 15.00 часа кандидат- студентите могат, срещу лична карта, да проверят за наличие на технически грешки в писмените си работи (теста) по математика. Писмените работи се показват само на кандидат-студентите.)

име презиме фамилия

Брой точки

1

Александър Иванов Иванов

0

2

Александър Илиев Йоргов

7

3

Али Асан Али

0

4

Ангел Живков Ангелов

1

5

Ани Ангелова Маринова

Не се явил

6

Анна Даринова Митева

Не се явил

7

Антонио Николаев Хаджиколев

Не се явил

8

Атанас Николаев Янев

1,5

9

Атанас Тодоров Ташев

6

10

Беркант Сезгин Бехат

1,5

11

Божидар Йорданов Мезев

2,5

12

Божидар Емилов Цонев

Не се явил

13

Божидар Росенов Божков

2

14

Борислав Ивайлов Баев

0,5

15

Боян Георгиев Ботев

2

16

Боян Петков Русев

7

17

Валентин Ясенов Чепавов

0

18

Валери Красимиров Иванов

1,5

19

Васил Каменов Калинов

Не се явил

20

Васил Маринов Василев

0

21

Васил Митков Митев

5

22

Васил Емилов Кючуков

4,5

23

Ведилина Йорданов Банзова

0,5

24

Велислав Недков Кънев

Не се явил

25

Веселин Цветелинов Цанов

0,5

26

Веселин Младенов Младенов

0

27

Веселин Сергеев Козловски

1

28

Виктор Севдалинов Каров

8,5

29

Виктор Тонев Марчев

0

30

Виктория Юриславова Йорданова

6

31

Вилиан Каменов Горчев

1

32

Владислав Веселинов Урумов

2,5

33

Вяра Драгомирова Дончева

Не се явил

34

Габриел Свиленов Добрев

2

35

Георги Пламенов Пантелеев

0

36

Георги Пламенов Нейчев

0

37

Георги Димитров Георгиев

0

38

Георги Иванов Димитров

0

39

Георги Иванов Иванов

8

40

Георги Живков Жеков

0

41

Господин Иванов Господинов

5,5

42

Данаил Тонев Стаматов

9

43

Даниел Иванов Иванов

6

44

Даниел Боянов Михайлов

7,5

45

Даниел Мирославов Чиналов

8,5

46

Даниел Недялков Георгиев

0

47

Даниел Иванов Иванов

Не се явил

48

Денис Даниелов Йорданов

4,5

49

Денислав Живков Тодоров

0,5

50

Деян Ивайлов Георгиев

Не се явил

51

Деян Дойчинов Дочев

0

52

Димитър Величков Караджов

8

53

Димитър Йорданов Димитров

Не се явил

54

Димитър Георгиев Арабаджиев

0

55

Димитър Николаев Атанасов

0

56

Димитър Николаев Колев

2

57

Димитър Венцеславов Бончев

Не се явил

58

Димитър Купенов Кючуков

10

59

Емил Георгиев Нейчев

Не се явил

60

Ердинч Мехмед Ердинч

0

61

Желеслав Десков Ненков

0

62

Женя Диянова Денева

3,5

63

Женя Ангелова Лазарова

4

64

Захари Миленов Илиев

0

65

Ивайло Георгиев Панайотов

Не се явил

66

Ивайло Христов Байчев

7

67

Ивайло Петков Иванов

0

68

Ивайло Димов Консулов

0,5

69

Иван Красимиров Костадинов

0

70

Иван Тотев Тотев

0

71

Иван Иванов Иванов

Не се явил

72

Иван Лилянов Иванов

0

73

Иван Василевич Туликов

Не се явил

74

Иван Иванов Гергов

0

75

Иван Петров Петров

Не се явил

76

Иван Димитров Димитров

5

77

Иван Митков Иванов

4,5

78

Иван Велинов Щерев

0

79

Ивелин Боянов Атанасов

Не се явил

80

Илия Андреевич Данаилов

2,5

81

Илияна Георгиева Кирилова

10

82

Илко Миленов Димитров

0

83

Иля Ивайлов Атанасов

Не се явил

84

Йордан Валентинов Йорданов

9

85

Йордан Пламенов Иванов

1

86

Йордан Михайлов Боцов

1,5

87

Калоян Николаев Колев

0

88

Кирил Петров Кирилов

0

89

Красимир Владимиров Николов

Не се явил

90

Кристиан Иванов Иванов

Не се явил

91

Кристиан Детелинов Йорданов

1,5

92

Кристиян Маринов Димитров

9

93

Марио Петров Манойлов

0

94

Мария Иванова Стефанова

1,5

95

Мартин Спасов Диновски

3,5

96

Мартин Деянов Филев

0

97

Мартин Каменов Тодоров

8

98

Месут Рушенов Мехмедов

0

99

Методи Ивайлов Йорданов

0

100

Милен Николаев Николов

6

101

Минчо Тодоров Илиев

4

102

Мирослав Добрев Христов

Не се явил

103

Найден Бориславов Борисов

0

104

Натали Хусеин Фархат

Не се явил

105

Наталия Станимирова Дроснева

3,5

106

Никол Антонио Нучева

2,5

107

Никола Красимиров Русев

3

108

Никола Христов Струнчев

4,5

109

Никола Томов Томов

2

110

Никола Росенов Цветков

Не се явил

111

Николай Георгиев Панков

10,5

112

Николай Владимиров Проданов

2

113

Николай Стоянов Димитров

Не се явил

114

Николай Петров Петров

0

115

Николай Антонов Динев

2

116

Николай Маринов Цанков

4,5

117

Николай Андонов Фендулов

0

118

Николай Николаев Генов

1

119

Николай Христов Великов

0

120

Николай Пламенов Пенчев

2,5

121

Орлин Радославов Исаев

Не се явил

122

Павел Илиев Иванов

0

123

Павел Марианов Богданов

3,5

124

Павел Ивайлов Попов

Не се явил

125

Пеню Христов Пеев

Не се явил

126

Петър Илиянов Петров

Не се явил

127

Петър Василев Колев

0,5

128

Петър Станков Павлов

0,5

129

Петър Росенов Трифонов

0

130

Петър Методиев Петров

3

131

Петър Стоянов Иванов

9

132

Петър Росенов Цветков

Не се явил

133

Петър Красимиров Петров

0

134

Петър Георгиев Кузманов

1

135

Петьо Цветанов Христов

0

136

Пламена Миленова Вълканова

7,5

137

Продан Константинов Маринов

1,5

138

Радостин Ивайлов Найденов

0

139

Родислав Кузманов Кузманов

1

140

Росен Емилов Молнар

4

141

Ростислав Николов Милков

1,5

142

Светлин Красимиров Савов

5,5

143

Светлозар Богомилов Стойков

8

144

Свилен Красимиров Стайков

5

145

Свилен Ивайлов Ангов

2

146

Сергей Стоянов Савов

0

147

Силвия Михайлова Георгиева

4

148

Симеон Ивелинов Рачев

7

149

Симеон Бориславов Ставрев

Не се явил

150

Симеон Николаев Николов

0

151

Станимир Валентинов Манчев

Не се явил

152

Станислав Недков Недев

3,5

153

Станислав Петров Станчев

0

154

Стефан Стоянов Антонов

0

155

Стефка Любенова Панчева

0

156

Стефко Златанов Иванов

3

157

Стойко Светославов Янков

Не се явил

158

Стойчо Красимиров Аврамов

0

159

Стоян Валентинов Павлов

Не се явил

160

Стоян Христов Маджаров

12

161

Теодор Илиев Темелков

0

162

Теодора Мариянова Георгиева

7,5

163

Тина Иванова Хаджиева

0,5

164

Тодор Кирилов Първанов

2

165

Тони Лъчезаров Димински

7

166

Християн Стоянов Георгиев

0,5

167

Христо Георгиев Бекяров

6

168

Христо Кирилов Пенчев

6

169

Христо Петров Вътев

0

170

Цветомир Николаев Лалов

0

171

Явор Димитров Катразанов

2

172

Ивайло Станиславов Тодоров

0,5

На 15.05.2013 г. от 11.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 15.00 часа кандидат- студентите могат, срещу лична карта, да проверят за наличие на технически грешки в писмените си работи (теста) по математика. Писмените работи се показват само на кандидат-студентите.