Лекция

‹ Return to Галерия от лекция “Тъмната материя, тъмната енергия и сутрешното кафе”

Среща на професор Кархарт с Началника на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров" Варна капитан I ранг професор д.в.н. инж. Медникаров

Среща на професор Кархарт с Началника на ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” Варна капитан I ранг професор д.в.н. инж. Медникаров