Записване на студенти във ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” Варна

Приетите на съответното класиране студенти се обявяват със Заповед на Началника на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” и се публикуват на видно място на входа на ВВМУ и в официалната интернет страница.

Ако вашето име е във посочения по-горе списък, можете да се запишете като студент във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, използвайки следните стъпки:

1. Освен подадените към момента документи, трябва да се подготвят и представят следните допълнителни:

  • - Медицинско свидетелство, издадено от регионална Транспортна болница, Военна медицинска академия – База за болнично активно лечение (ВМА-ББАЛ), Варна или от друго лицензирано медицинско заведение.
  • - удостоверение от Районния психоневрологичен диспансер.
  • - Снимки – пет броя, цветни.
  • - Свидетелство за съдимост.
  • - Документ за внесена такса за обучение през първия семестър по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” в SG “Експресбанк”-АД, IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ТТBBBG22.
  • - Молба за настаняване в общежитие – по желание.

2. С комплекта от документи посочени в т.1 отивам във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” в посочения срок, като нося задължително и лична карта, където в Центъра за записване на студенти подавам посочените документи заедно със закупените и попълнени на място Документи за записване на нови студенти (по образец).