Бакалаври

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ -  Варна обявява прием за учебната 2020/2021 г. в следните специалности за редовно и задочно обучение:

Експлоатация на флота и пристанищата - редовно обучение
Електрообзавеждане на кораба – редовно обучение
Електрообзавеждане на кораба – задочно обучение
Информационни и комуникационни технологии – редовно обучение
Киберсигурност – редовно обучение
Корабни машини и механизми - редовно обучение
Корабни машини и механизми - задочно обучение
Корабоводене - редовно обучение
Корабоводене - задочно обучение
Корабоплаване - редовно обучение
Мениджмънт на водния транспорт – редовно обучение
Мениджмънт на водния транспорт – задочно обучение
Речно корабоплаване – редовно обучение
Речно корабоплаане – задочно обучение
Логистика – редовно обучение
Логистика – задочно обучение
Мениджмънт на пасажерски кораби – редовно обучение
Интелигентни системи в транспорта  (Мехатроника) – редовно обучениеКак да кандидатствам:

1. Избирам си специалност от посочените по-горе.

2. Попълвам Електронния формуляр  за кандидатстване във ВВМУ.

3. Заедно с комплекта от документи посещавам „Н.Й. Вапцаров“ -  Варна, където потвърждавам своето желание.

  • Лична карта
  • Оригинал и копие на диплома за средно образование
  • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: SG „Експресбанк“ – АД – IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ТТBBBG22. (Възможно е заплащане на място)

4. Вече сте кандидат за студент във „Н.Й. Вапцаров“ -  Варна.

Важни дати за кандидат-студенти: Как да разбера дали съм приет/а:
очаквайте информация.

Как да се запиша: