Бакалаври

ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ -  Варна обявява прием за учебната 2021/2022 г. в следните специалности за редовно и задочно обучение:

Експлоатация на флота и пристанищата - редовно обучение
Електрообзавеждане на кораба – редовно обучение
Електрообзавеждане на кораба – задочно обучение
Информационни и комуникационни технологии – редовно обучение
Киберсигурност – редовно обучение
Корабни машини и механизми - редовно обучение
Корабни машини и механизми - задочно обучение
Корабоводене - редовно обучение
Корабоводене - задочно обучение
Корабоплаване - редовно обучение
Мениджмънт на водния транспорт – редовно обучение
Мениджмънт на водния транспорт – задочно обучение
Речно корабоплаване – редовно обучение
Логистика - редовно обучение
Логистика - задочно обучение
Мениджмънт на пасажерски кораби – редовно обучение
Интелигентни системи в транспорта  (Мехатроника) – редовно обучение

Как да кандидатствам:

1. Избирам си специалност от посочените по-горе.

2. Попълвам Електронния формуляр  за кандидатстване във ВВМУ. Към него прилагам:

3. Вече сте кандидат за студент във „Н.Й. Вапцаров“ -  Варна.

Важни дати за кандидат-студенти: Как да разбера дали съм приет/а:
очаквайте информация.

Как да се запиша: