Курс за специализирано обучение за работа с източници на йонизиращо лъчение

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” провежда специализирано първоначално и поддържащо обучение за издаване на удостоверения за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи лъчения.

Описание на курса

Записване

Публикувано в категория Новини