Карта на университета

Справочник Кампус Сграда

корпус
етаж
зала
предназначение
допълнителна информация
централен корпуспървизала 1лекции
централен корпуспървизала 2лекции
централен корпуспървизала 3лекцииRay Shipping
централен корпуспървибиблиотекабиблиотеказападен край на ценрален корпус
централен корпусвтори1201лекцииSTCW/78 кабинет
топла връзка с втори корпус
централен корпусвториканцелария факултет "Навигационен"офисзападен край на ценрален корпус
централен корпусвториканцелария факултет "Инженерен"офисизточен край на западен корпус
централен корпусвторипощенски клон 9026пощатопла връзка с трети корпус
централен корпустрети1301лекции/упражнения
централен корпустрети1302лекции/упражнения
централен корпустрети1303лекции/упражнения
централен корпустрети1304лекции/упражнения
централен корпустрети1305лекции/упражнения
централен корпустрети1306лекции/упражнения
централен корпустрети1307лекции/упражнения
централен корпустрети1308лекции/упражнения
централен корпустрети1309лекции/упражнения
централен корпустрети1310лекции/упражнения
централен корпустрети1311лекции/упражнения
централен корпустрети1312лекции/упражнения
централен корпустрети1313лекции/упражнения
централен корпустрети1314лекции/упражнения
централен корпустрети1315лекции/упражнения
централен корпустрети1316лекции/упражнения
централен корпустретизала 4лекциицентрална част
централен корпустретизала 5лекциицентрална част
централен корпустретидежурен по учебен процесцентрална част пред зали 4/5
централен корпусчетвъртизала 6лекциицентрална част
централен корпусчетвъртизала 7лекциицентрална част
централен корпусчетвърти1401лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1402лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1403лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1404лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1405лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1406лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1407лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1408лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1409лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1410лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1411лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1412лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1413лекции/упражнения
централен корпусчетвърти1414лекции/упражнения
централен корпуспети1501лекции/упражненияДСДК
централен корпуспети1502лекции/упражненияДСДК
централен корпуспети1503лекции/упражненияДСДК
централен корпуспети1504лекции/упражненияДСДК
централен корпуспетиЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТEХНОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИизточна част
втори корпус1504
втори корпус1505
втори корпус1506
втори корпус1507
втори корпус2101
втори корпус2102
втори корпус2103
втори корпус2104
втори корпус2105
втори корпус2106
втори корпус2107
втори корпус2108
втори корпус2109
втори корпус2110
втори корпус2111
втори корпус2112
втори корпус2113
втори корпус2114
втори корпус2115
втори корпус2116
втори корпус2117
втори корпус2201
втори корпус2202
втори корпус2203
втори корпус2204
втори корпус2205
втори корпус2206
втори корпус2207
втори корпус2208
втори корпус2209
втори корпус2210
втори корпус2211
втори корпус2212
втори корпус2213
втори корпус2214
втори корпус2215
втори корпус2216
втори корпус2217
втори корпус2301
втори корпус2302
втори корпус2303
втори корпус2304
втори корпус2305
втори корпус2306
втори корпус2307
втори корпус2308
втори корпус2309
втори корпус2310
втори корпус2311
втори корпус2312
втори корпус2313
втори корпус2314
втори корпус2315
втори корпус2316
втори корпус2317
втори корпус2401
втори корпус2402
втори корпус2403
втори корпус2404
втори корпус2405
втори корпус2406
втори корпус2407
втори корпус2408
втори корпус2409
втори корпус2410
втори корпус2411
втори корпус2412
втори корпус2413
втори корпус2414
втори корпус2415
втори корпус2416
втори корпус2417
трети корпус3101
трети корпус3102
трети корпус3103
трети корпус3104
трети корпус3105
трети корпус3106
трети корпус3107
трети корпус3108
трети корпус3109
трети корпус3110
трети корпус3111
трети корпус3112
трети корпус3113
трети корпус3114
трети корпус3115
трети корпус3116
трети корпус3117
трети корпус
трети корпус3201
трети корпус3202
трети корпус3203
трети корпус3204
трети корпус3205
трети корпус3206
трети корпус3207
трети корпус3208
трети корпус3209
трети корпус3210
трети корпус3211
трети корпус3212
трети корпус3213
трети корпус3214
трети корпус3215
трети корпус3216
трети корпус3217
трети корпус3301
трети корпус3302
трети корпус3303
трети корпус3304
трети корпус3305
трети корпус3306
трети корпус3307
трети корпус3308
трети корпус3309
трети корпус3310
трети корпус3311
трети корпус3312
трети корпус3313
трети корпус3314
трети корпус3315
трети корпус3316
трети корпус3317
трети корпус3401
трети корпус3402
трети корпус3403
трети корпус3404
трети корпус3405
трети корпус3406
трети корпус3407
трети корпус3408
трети корпус3409
трети корпус3410
трети корпус3411
трети корпус3412
трети корпус3413
трети корпус3414
трети корпус3415
трети корпус3416
трети корпус3417
5001
5003
5004
401
402
403
404
405
406
501
502
503
504
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208