Интервюта

Интервю с Началника на ВВМУ'Н.Й.Вапцаров' Варна на 06.12.2013 г. в телевизия Черно море


Интервю с курсанти и студенти от ВВМУ'Н.Й.Вапцаров' Варна на 09.11.2013 г. в телевизия Черно море


Интервю на заместник началника на ВВМУ'Н.Й.Вапцаров' в телевизия Черно море на 01.10.2013 г.

Връзки с обществеността
Тел: +(359) 52 552 228
Ел. Поща: public-rel@naval-acad.bg
Факс: +(359) 052 303 163