Състезателен картон за ранно записване за магистър

Картон за ранно записване магистри
  • Качените файлове трябва да бъдат във формат jpg, jpeg или pdf като съдържанието трябва да ясно четимо. Всеки от файловете трябва да се преименува в следния формат: Diplom_Ime_Familia.jpg Taksa_Ime_Familia.jpg Където името и фамилията са на кандидата. Максималния размер за дипломата е 4МБ, а за документа за внесена такса 2 МБ. Ако вашите файлове са по-големи от указания размер изпратете, като прикачени файлове на електронна поща priem.magistri@nvna.eu с имената на кандидата.