еФакултет

Образци на документи и електронни услуги изработвани от факултетните канцеларии на ВВМУ.

Всички посочени документи са препоръчителни и можете да попълните и разпечатате предварително.

Списък на документите:

 1. Заявление за презаписване на учебна година
 2. Заявление за преместване в друга специалност
 3. Заявление за преместване от една форма на обучение в друга.
 4. Заявление за прекъсване на обучението
 5. Заявление за възстановяване на студентски права
 6. Заявление за отписване от ВВМУ
 7. Заявление за преместване от друго учебно заведение във ВВМУ
 8. Заявление за издаване на академична справка
 9. Заявление за издаване дубликат на диплома
 10. Заявление за издаване на удостоверение или уверение
 11. Уверение от Инженерен факултет
 12. Уверение от Навигационен факултет
 13. Заявление за отлагане на изпит
 14. Заявление за освобождаване от очни занятия
 15. Заявление за издаване на европейско дипломно приложение
 16. Заявление за допускане до държавни изпити от прекъснали студенти
 17. Декларация за явяване на поправителни държавни изпити

 

Документи свързани с обучението:

 1. Извадка от Процедура за организиране и провеждане на курсове за ЕДП (еднократна допълнителна подготовка)