Документи

Всички документи са предназначени за преподавателския състав на ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” Варна.

Всеки преподавател трябва да изтегли и попълни посочените по-долу бланки, след което да  предаде бланка “Научно-изследователска активност” в учебен отдел на гл.ас. Стела Тодорова и/или изпрати на електронен адрес – ucheben-otdel@naval-acad.bg

Бланка “Индивидуален научен план” се предава за утвърждаване на Ръководителя/Началника на катедра и се съхранява в катедрата.

Бланка “Научно-изследователска активност

Бланка “Индивидуален научен план”

 

Адрес
ул. Васил Друмев 73
Варна 9026, България 9026
Тел: +(359) 52 552 222
Тел: +(359) 52 632 015
Ел. поща: info@naval-acad.bg