Контакти

****************
Политиката на ВВМУ за сътрудничество в областта на висшето образование и подготовката на морски кадри изключва статута на кой да е наш партньор като единствен представител на училището. Тази политика се прилага както в България така и зад граница.
***************

Пощенски адрес:
Варна, ул. “Васил Друмев” 73

Телефони:

- централа: 052/ 632 015, 052/552222;
- личен състав: 552230;
- финансова служба: 552381

Банковата сметка на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”:
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40 
BIC:
 TTBBBG22, SG Експресбанк

- канцелария на “Учебен отдел”: 052/552380;
- канцелария на факултет “Навигационен”: 552378;
- канцелария на факултет “Инженерен”: 552379;
- планетариум: 552280
Факс: 052/ 303 163, 052/552 225

E- mail адреси:
- канцелария на началника на ВВМУ- info@naval-acad.bg
- учебен отдел - ucheben-otdel@naval-acad.bg
- връзки с обществеността - public-rel@naval-acad.bg

****************
The Policy of Nikola Vaptsarov Naval Academy regarding co-operation in the Higher Education and training of seafarers excludes the status of any of our partners being the only representative of the Academy. This Policy is applied in Bulgaria as well as abroad.
***************

 

 

Адрес
ул. Васил Друмев 73
Варна 9026, България 9026
Тел: +(359) 52 552 222
Тел: +(359) 52 632 015
Ел. поща: info@naval-acad.bg
Карта