Прием курсанти

При кандидатстване в кампанията по прием на курсанти трябва да изтеглите, попълните, подпишете следните документи

  1. Състезателен картон
  2. Заявление за допускане до явяване на конкурсни изпити
  3. Заявление за участие в кампанията по ранен прием (ако участвам в такъв)
  4. Молба за проучване за разрешение за достъп до класифицирана информация
  5. Декларация по чл. 91
  6. Декларация по чл. 74 от ДОП
  7. Декларация, че не съм освобождаван/а от военна служба
  8. Декларация за липса на наказателни производства
  9. Декларация за гражданство

Всички документи трябва да бъдат сканирани след попълване и подписване, записани в PDF формат и прикачени към попълваната форма. Използването на следното форматиране на имената на файловете е препоръчително:

номер на точката, по която е сканирания файл_имена на кандидата.pdf

Например:

1_Ivan_Ivanov.pdf  –> за подаден състезател картон от кандидата Иван Иванов

 


Картон за кандидатстване за курсант


  • Колко прави едно плюс едно, запишете го в долното поле, като число