Yearly Archives: 2012

Весели празници

Управлението на ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” Варна и администрацията на електронната платформа пожелават на всички служители, преподаватели и студенти във ВВМУ весело прекарване на Коледните и Новогодишните празници, здраве, късмет и много успехи през новата 2013 година.

Posted in Новини

Такси за магистри – задочно обучение

Таксите за магистри – задочно обучение във всички специалности предлагани от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” за текущата година са – 1145 лв. за семестър. За повече информация – Информационно табло на Факултет “Навигационен”

Tagged with: , ,
Posted in Новини

Дати за изпити със студенти задочно обучение

Изпитите в катедра “Математика и физика” ще бъдат проведени на следните дати: Дати за семестриални изпити за студенти – задочно обучение.

Tagged with: , ,
Posted in Новини

Защита на дипломни работи на магистри по специалност “Управление на пристанищата”

На 05.10.2012 г. в 09:00 ч. ще се проведе защита на дипломните работи на магистрите по специалност “Управление на пристанищата”

Posted in Архив

Рекламен клип на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

Posted in Новини

Второ класиране във ВВМУ

Във ход е записването на студенти при второ класиране във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”. Крайният срок за записване е до 15.00 ч. на 5 август 2012 година. Повече информация можете да видите на Страницата с информация за второ класиране.  

Posted in Архив

Важна информация за всички випустници

[notice]Ръководството на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” кани всички випусници на университета в 10:00 часа на 10 август в зала Вапцаров за последно уточняващо събрание за протичане на промоцията на випуска. Участието е задължително.[/notice]

Posted in Архив

Резултати от проведения предварителен изпит-тест на 23.06.2012 г.

Вече са налични и резултатите от проведения на 23.06.2012 г. предварителен изпит-тест по математика. Вашите резултати можете да видите на Страницата с резултатите тук Кандидатите, издържали конкурсния изпит-тест по математика с оценка над 10 точки, се приемат по посоченото от

Posted in Архив

Подаване на документи за кандидатстване във ВВМУ

Информация за подаване на документи за кандидатстване във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” Адреси на фронт офисите ни !!! ВАЖНО !!! На вниманието на кандидатите за курсанти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ !!!  Във връзка със съвпадане на датите на кандидатските

Posted in Архив

Facebook профил

За актуална информация и вашите въпроси създадохме официална Facebook страница на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” Варна. http://facebook.com/nvna.eu Там можете да задавате вашите въпроси относно кандидат-студентска и кандидат-курсантска кампания 2012.

Tagged with: , ,
Posted in Новини
Достъп до услугите

Достъп до услугите имат:
1. Конакова
2. ......
3. .....
4. ....
Главните администратори на сайта.

Ако не сте от изброените служители моля сигнализирайте на администраторите на сайта.

Важна информация при попълване на формата

Попълвайте всички посочени полета на кирилица, като за имената записвайте с първа главна и последващи малки букви.
За абривиатури използвайте големи букви.
При записване на данните от дипломата си за висше образование използвайте посочените в полетата примерни формати.

Завършено друго висше учебно заведение се попълва само ако е различно от ВВМУ.

Адрес
ул. Васил Друмев 73
Варна 9026, България 9026
Тел: +(359) 52 552 222
Тел: +(359) 52 632 015
Ел. поща: info@naval-acad.bg
Връзки с обществеността
Тел: +(359) 52 552 228
Ел. Поща: public-rel@naval-acad.bg
Факс: +(359) 052 303 163
Карта
Условия за попълване на формата
1. За попълване на формата трябва да използвате само кирилица и арабски цифри /там където се изисква попълване на числа/

2. Попълващият формата носи отговорност за достоверността на попълнениете данни и при неправилно попълване не се допуска до изпит.

3. Попълването на всички полета е задължително, като формата за съответното поле е както следва:
за Факултетен номер – Факултетния номер се взима от студентската книжка
Пример: 091304

за Класно отделение - се записва актуалното класно отделение, в което се води студента към момента на изпита.

за Дата – се въвежда дата във вида ДД.ММ.ГГГГ с разделител точка – 17.10.2012.

за Дисциплина /от посочените по-горе/ – се въвежда код на дисциплината съгласно Списък със дисциплините. Например: за дисциплина “Радиоелектроника” се записва код 196 .

за Код на преподавателя /от посочените по-горе/ – се въвежда код съгласно Списък със Кодове на преподаватели.

Например: за доц.д-р Георги Иванов се записва код 1301.

4. Попълването на формата не отменя задължението за попълване и предаване на Заявление за явяване на поправителен изпит и с прикачен документ за платена такса за поправителен изпит, ако се явявате на такъв.

5. При попълване на формата ще получите на подадения електронен адрес посочената от вас информация.

Информация
Таксите за предварителен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":


IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40


BIC: TTBBBG22


Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит.
Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.
Подаване на сигнал за нередност
Добре дошли в системата за контрол на качеството на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров".
При възникнал проблем или нередност свързани с администрацията, преподавателите, учебния процес или нещо друго в Университета, моля свържете се с нас.
Всички подадени сигнали са гарантирано анонимни и ще бъдат разглеждани сериозно.
Указания за попълване на формата
Въвеждането на данните във формуляра се извършва на кирилица със спазване на правилата за изписване на имена /започват с главна буква/.
Таксите за редовен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40
BIC: TTBBBG22
Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит. Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.