Ранно записване за учебната 2017-2018 година

Системата за ранно записване е затворена.

Как да кандидатствам във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

За да бъдете приет/приета във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за обучение за придобиване  на ОКС „бакалавър“ по избраната от Вас гражданска специалност, можете да кандидатствате по процедурата за ранно записване и/или участвайки в редовната кандидат-студентска кампания.

За да участвате в ранно записване е нужно да следвате следните стъпки:

  1. Запознайте се със Специалностите, таксите и сроковете за обучение, както и всичко, което Ви интересува на адрес: www.nvna.eu
  2. След избор на специалност, за кандидатстването Ви е необходимо:

- да изготвите Мотивационно писмо и да го приложите към Състезателния картон;

- да получите и сканирате документ удостоверяващ оценките Ви от 11-ти клас (служебна бележка, характеристика, уверение или справка), след което да го приложите към състезателния картон;

- да сканирате други документи: сертификати, грамоти, свидетелства от участие в клубове, кръжоци, състезания или др. Препоръки от фирми/учреждения. Други документи, даващи информация за вашите интереси и/или постижения. Приложете ги към състезателния картон;

- да попълните Състезателен картон за ранно записване и приложете всички налични документи посочени по-горе /мотивационно писмо, документ удостоверяващ оценките и други документи/;

3. Крайния срок за подаване на документи е 23:59 ч. на 28 февруари 2017 г. в електронната система. Часът се определя от часовата зона, в която се намира България.

4. За резултатите от кандидатстването Ви ще бъдете уведомен/уведомена до края на месец март 2017 год. Ще Ви бъде посочено какви стъпки следва да предприемете за записване.

За кандидатите, неучаствали в предварителното записване ще бъде организирана редовна кандидат-студентска кампания през 2017 г. Информация за условията и реда за кандидатстване ще се публикува на сайта на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ www.nvna.eu

Прием ще се извършва по следните специалности:

Корабоводене - редовна и задочна форма;
Експлоатация на флота и пристанищата - редовна и задочна форма;
Мениджмънт на водния транспорт – редовна и задочна форма;
Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия – редовна форма;
Корабни машини и механизми - редовна и задочна форма;
Електрообзавеждане на кораба - редовна и задочна форма;
Логистика - редовна и задочна форма;
Корабоплаване – редовна форма.

ВАЖНО! Класиралите се при ранното записване е необходимо да попълнят нашия електронен общообразователен тест от 01.03 до 07.03.2017 г.

  • Подаване на комплект документи по образец /на място във ВВМУ/;
  • Попълване на електронен общообразователен тест, след получаване на информация на електронната поща;
  • Представяне на диплома за завършено средно образование /след получаване/;
  • Внасяне на студентска такса за обучение през І-ви семестър на академичната 2017/2018 г.

За информация по всички въпроси, които Ви интересуват се обадете на тел. 052/552378; 052/552379; 052/552241 или пишете на адрес priem@nvna.eu

Информация за редовната кандидат-студентска кампания очаквайте скоро