Ранно записване за учебната 2020-2021 година

Удължаване на срока за плащане на такса
Удължава се срока за плащане на такса за запазване на място в процедурата по ранно записване първи етап във ВВМУ до 14.02.2020 г.

Как да кандидатствам във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

За да бъдете приет/приета във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за обучение за придобиване  на ОКС „бакалавър“ по избраната от Вас гражданска специалност, можете да кандидатствате по процедурата за ранно записване и/или участвайки в редовната кандидат-студентска кампания.

За да участвате в ранно записване е нужно да следвате следните стъпки:

  1. Запознайте се с Процедурата по ранно кандидатстване за записване на студенти във ВВМУ за учебната 2020-2021.
  2. Запознайте се със специалностите, таксите и сроковете за обучение, както и всичко, което Ви интересува в секцията за редовен прием и обучение във ВВМУ – http://www.naval-acad.bg
  3. След избор на специалност, за кандидатстването Ви е необходимо:

- да изготвите Мотивационно писмо и да го приложите към Състезателния картон при попълване. За ускоряване на процеса на обработване на вашите документи използвайте следния формат за име на файла MP_ime_familia.doc/docx;

- да получите и сканирате документ удостоверяващ оценките Ви от 11-ти клас (служебна бележка, характеристика, уверение или справка), след което да го приложите към състезателния картон при попълване. Големината им не трябва да надвишава 20 MB. За ускоряване на процеса на обработване на вашите документи използвайте следния формат за име на файла SB_ime_familia.pdf/jpg;

-да платите административна такса в размер 15 лв. по банков път по сметката на ВВМУ (банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: „Експресбанк”-АД – IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ТТBBBG22.) и да я приложите, като сканиран документ при попълване на състезателния картон.

- да сканирате други документи: сертификати, грамоти, свидетелства от участие в клубове, кръжоци, състезания или други препоръки от фирми/учреждения. Други документи, даващи информация за вашите интереси и/или постижения. Големината им не трябва да надвишава 5 MB,ако ги надвишава изпратете същите на посочения по-долу електронен адрес, като добавите вашите имена и ЕГН, с която сте се регистрирали. Приложете ги към състезателния картон;

- да попълните Състезателен картон за ранно записване и приложете всички налични документи посочени по-горе /мотивационно писмо, документ удостоверяващ оценките и други документи, като задължително се уверете, че сте спазили формата на последните/;

Ако не прикачите изискваните файлове към Състезателния картон, моля изпратете ги като съобщение съдържащо вашите имена и използвайки електронна поща priem@nvna.eu, с която сте се регистрирали в процедурата по ранно записване.

3. Крайния срок за подаване на документи е 23:59 ч. на деня за съответния етап на ранно записване в електронната система, съгласно посочената таблица. Часът се определя от часовата зона, в която се намира Р. България. Всички подадени документи след крайния срок на първия етап ще бъдат прехвърлени за втория етап на ранното записване.

мероприятие

начална дата

крайна дата

Подаване на документи 1 етап 02.09.2019 30.11.2019
Обявяване на резултати 1 етап 20.12.2019
Подаване на документи 2 етап 02.12.2019 (02.01.2020) 21.02.2020
Обявяване на резултати 2 етап 13.03.2020

4. За резултатите от кандидатстването Ви ще бъдете уведомен/уведомена чрез посочената при кандидатстването електронна поща съгласно сроковете посочени в таблицата по-горе. Ще Ви бъде посочено какви стъпки следва да предприемете за записване.

За кандидатите, неучаствали в предварителното записване ще бъде организирана редовна кандидат-студентска кампания през 2020 г. Информация за условията и реда за кандидатстване ще се публикува на сайта на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ www.nvna.eu || www.naval-acad.bg

Прием ще се извършва по следните специалности:

Корабоводене - редовна и задочна форма;
Експлоатация на флота и пристанищата - редовна форма;
Мениджмънт на водния транспорт – редовна и задочна форма;
Информационни и комуникационни технологии – редовна форма;
Киберсигурност -редовна форма;
Корабни машини и механизми - редовна и задочна форма;
Електрообзавеждане на кораба - редовна и задочна форма;
Логистика - редовна и задочна форма;
Корабоплаване – редовна форма;
Речно корабоплаване - редовна форма;
Мениджмънт на пасажерски кораби – редовна форма.

ВАЖНО! Класиралите се при ранното записване е необходимо да попълнят нашия електронен общообразователен тест.

  • Подаване на комплект документи по образец /на място във ВВМУ/ след получаване на електронно писмо или обаждане;
  • Попълване на електронен общообразователен тест, след получаване на информация на електронната поща;
  • Представяне на диплома за завършено средно образование лично до 28.06.2020 г. във ВВМУ и записване;
  • Внасяне на студентска такса за обучение през І-ви семестър на академичната 2020/2021 г.

За информация по всички въпроси, които Ви интересуват се обадете на тел. 052/552 386; 052/552 378; 052/552 379; 052/552 241 или пишете на адрес priem@nvna.eu