Ранно записване за учебната 2020-2021 година

Информация за ранния прием

Уважаеми колеги, бъдещи студенти,

Скъпи родители,

Обръщаме се към Вас с желание да разсеем тревогите и отговорим на въпросите, които неизбежно Ви притесняват. Създалата се ситуация поставя неочаквани препятствия пред всички нас, но повярвайте, че Висшето военноморско училище е готово за тях.

Училището е въвело и вече функционира по система за дистанционно обучение. Всички наши преподаватели са открили виртуалните си класове. Студентите са получили своите акаунти и се обучават от домовете си.

Повярвайте, прекрасно е! Представяте ли си възможността да станете от сън само 15 минути преди лекция, да се разположите удобно, да се наслаждавате на кафето си и да слушате и виждате лектора си! При това никой няма да надзърта зад рамото Ви и ще можете да откриете няколко страници в интернет паралелно с дистанционната платформа! Това вече е факт, но ние не разчитаме да Ви привлечем точно с това. Ние считаме, че вас ще е полезно да получите най-добрите лектори, в удобно за Вас време и място, както и да имате възможността да ползвате богатия архив на интернет непосредствено по време на лекцията. Това също вече е факт.

Така ще бъде организирано и обучението за Вас

Допълнително всички услуги за студентите са поставени вече на електронни платформи.

Уверяваме Ви, че училището е помислило за всички възможни варианти, дори и най-тежките.

Първият въпрос, който Ви тревожи може би е свързан с възможността въведеният режим да е все още актуален към началото на учебната година за студентите. Тогава ще се започне обучение директно на дистанционна електронна платформа, като сме коригирали учебните планове с цел дисциплините, неподходящи за дистанционно преподаване да се преместят през следващите години на обучение.

Неминуемо си задавате въпроса: „Какво ще се случи, ако държавните зрелостни изпити се провалят и има проблеми с дипломирането?“.

И за това сме готови. Моля, за момента да не обявяваме публично решението си, защото то е в процес на съгласуване с министерството на образованието и науката. Уверяваме Ви, че по начина, който сме избрали, няма да се удължи сумарният срок на обучението Ви, нито пък ще се оскъпи.

Както виждате, подготвени сме, но ако имате други въпроси – не се колебайте да ги зададете.

Още веднъж Ви уверяваме, че изборът Ви да учите във ВВМУ е правилен, а за нас най-важни са Вашето здраве и успешно обучение!

А през следващите дни, моля, съсредоточете се върху Вашето образование, спазвайте всички въведени и препоръчани правила. Пазете себе си и Вашите семейства!

Поздрави, здраве и успехи!

От ръководството на Висшето военноморско училище

Как да кандидатствам във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

За да бъдете приет/приета във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за обучение за придобиване  на ОКС „бакалавър“ по избраната от Вас гражданска специалност, можете да кандидатствате по процедурата за ранно записване и/или участвайки в редовната кандидат-студентска кампания.

За да участвате в ранно записване е нужно да следвате следните стъпки:

  1. Запознайте се с Процедурата по ранно кандидатстване за записване на студенти във ВВМУ за учебната 2020-2021.
  2. Запознайте се със специалностите, таксите и сроковете за обучение, както и всичко, което Ви интересува в секцията за редовен прием и обучение във ВВМУ – http://www.naval-acad.bg
  3. След избор на специалност, за кандидатстването Ви е необходимо:

- да изготвите Мотивационно писмо и да го приложите към Състезателния картон при попълване. За ускоряване на процеса на обработване на вашите документи използвайте следния формат за име на файла MP_ime_familia.doc/docx;

- да получите и сканирате документ удостоверяващ оценките Ви от 11-ти клас (служебна бележка, характеристика, уверение или справка), след което да го приложите към състезателния картон при попълване. Големината им не трябва да надвишава 20 MB. За ускоряване на процеса на обработване на вашите документи използвайте следния формат за име на файла SB_ime_familia.pdf/jpg. При невъзможност да получите документ с оценките Ви от 11-ти клас от Вашето училище, приложете към състезателния картон сканирани оценките от Вашия бележник;

-да платите административна такса в размер 15 лв. по банков път по сметката на ВВМУ (банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“) и да я приложите, като сканиран документ при попълване на състезателния картон.

- да сканирате други документи: сертификати, грамоти, свидетелства от участие в клубове, кръжоци, състезания или други препоръки от фирми/учреждения. Други документи, даващи информация за вашите интереси и/или постижения. Големината им не трябва да надвишава 5 MB,ако ги надвишава изпратете същите на посочения по-долу електронен адрес, като добавите вашите имена и ЕГН, с която сте се регистрирали. Приложете ги към състезателния картон;

- да попълните Състезателен картон за ранно записване и приложете всички налични документи посочени по-горе /мотивационно писмо, документ удостоверяващ оценките и други документи, като задължително се уверете, че сте спазили формата на последните/;

Ако не прикачите изискваните файлове към Състезателния картон, моля изпратете ги като съобщение съдържащо вашите имена и използвайки електронна поща priem@nvna.eu, с която сте се регистрирали в процедурата по ранно записване.

4. Крайния срок за подаване на документи е 23:59 ч. на деня за съответния етап на ранно записване в електронната система, съгласно посочената таблица. Часът се определя от часовата зона, в която се намира Р. България. Всички подадени документи след крайния срок на първия етап ще бъдат прехвърлени за втория етап на ранното записване.

мероприятие

начална дата

крайна дата

Подаване на документи 1 етап 02.09.2019 30.11.2019
Обявяване на резултати 1 етап 20.12.2019
Подаване на документи 2 етап 02.12.2019 (02.01.2020) 08.03 (21.02.2020)
Обявяване на резултати 2 етап 27.03 (13.03.2020)
 
Подаване на документи 3 етап  12.05.2020 12.06.2020
Обявяване на резултати 3 етап   16.06.2020
Заплащане на такса от класираните   26.06.2020

5. За резултатите от кандидатстването Ви ще бъдете уведомен/уведомена чрез посочената при кандидатстването електронна поща съгласно сроковете посочени в таблицата по-горе. Ще Ви бъде посочено какви стъпки следва да предприемете за записване.

За кандидатите, неучаствали в предварителното записване ще бъде организирана редовна кандидат-студентска кампания през 2020 г. Информация за условията и реда за кандидатстване ще се публикува на сайта на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ www.nvna.eu || www.naval-acad.bg

Прием ще се извършва по следните специалности:

Корабоводене - редовна и задочна форма;
Експлоатация на флота и пристанищата - редовна форма;
Мениджмънт на водния транспорт – редовна и задочна форма;
Информационни и комуникационни технологии – редовна форма;
Киберсигурност -редовна форма;
Корабни машини и механизми - редовна и задочна форма;
Електрообзавеждане на кораба - редовна и задочна форма;
Логистика - редовна и задочна форма;
Корабоплаване – редовна форма;
Речно корабоплаване - редовна форма;
Мениджмънт на пасажерски кораби – редовна форма.

ВАЖНО! Класиралите се при ранното записване е необходимо да попълнят нашия електронен общообразователен тест.

  • Подаване на комплект документи по образец /на място във ВВМУ/ след получаване на електронно писмо или обаждане;
  • Попълване на електронен общообразователен тест, след получаване на информация на електронната поща;
  • Представяне на диплома за завършено средно образование лично до 02.07.2020 г. във ВВМУ и записване;
  • Внасяне на студентска такса за обучение през І-ви семестър на академичната 2020/2021 г.

За информация по всички въпроси, които Ви интересуват се обадете на тел. 052/552 386; 052/552 378; 052/552 379; 052/552 241 или пишете на адрес priem@nvna.eu