Ранно записване за учебната 2019-2020 година

Как да кандидатствам във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

За да бъдете приет/приета във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за обучение за придобиване  на ОКС „бакалавър“ по избраната от Вас гражданска специалност, можете да кандидатствате по процедурата за ранно записване и/или участвайки в редовната кандидат-студентска кампания.

За да участвате в ранно записване е нужно да следвате следните стъпки:

  1. Запознайте се с Процедурата по ранно кандидатстване за записване на студенти във ВВМУ за учебната 2019-2020.
  2. Запознайте се със специалностите, таксите и сроковете за обучение, както и всичко, което Ви интересува в секцията за редовен прием и обучение във ВВМУ – http://www.naval-acad.bg
  3. След избор на специалност, за кандидатстването Ви е необходимо:

- да изготвите Мотивационно писмо и да го приложите към Състезателния картон при попълване. За ускоряване на процеса на обработване на вашите документи използвайте следния формат за име на файла MP_ime_familia.doc/docx;

- да получите и сканирате документ удостоверяващ оценките Ви от 11-ти клас (служебна бележка, характеристика, уверение или справка), след което да го приложите към състезателния картон при попълване. Големината им не трябва да надвишава 5 MB. За ускоряване на процеса на обработване на вашите документи използвайте следния формат за име на файла SB_ime_familia.pdf/jpg;

-да платите административна такса в размер 20 лв. по банков път по сметката на ВВМУ (банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“: SG “Експресбанк”-АД – IBAN: BG 77 TTBB 9400 3115 0686 40 код на SG ТТBBBG22.) и да я приложите, като сканиран документ при попълване на състезателния картон.

- да сканирате други документи: сертификати, грамоти, свидетелства от участие в клубове, кръжоци, състезания или други препоръки от фирми/учреждения. Други документи, даващи информация за вашите интереси и/или постижения. Големината им не трябва да надвишава 5 MB,ако ги надвишава изпратете същите на посочения по-долу електронен адрес, като добавите вашите имена и ЕГН, с която сте се регистрирали. Приложете ги към състезателния картон;

- да попълните Състезателен картон за ранно записване и приложете всички налични документи посочени по-горе /мотивационно писмо, документ удостоверяващ оценките и други документи, като задължително се уверете, че сте спазили формата на последните/;

3. Крайния срок за подаване на документи е 23:59 ч. на деня за съответния етап на ранно записване в електронната система, съгласно посочената таблица. Часът се определя от часовата зона, в която се намира България.

мероприятие

начална дата

крайна дата

Подаване на документи 1 етап 03.09.2018 18.11.2018
Обявяване на резултати 1 етап 21.12.2018
Подаване на документи 2 етап 03.01.2019 17.02.2019
Обявяване на резултати 2 етап 15.03.2019

4. За резултатите от кандидатстването Ви ще бъдете уведомен/уведомена съгласно посочени в таблицата по-горе. Ще Ви бъде посочено какви стъпки следва да предприемете за записване.

За кандидатите, неучаствали в предварителното записване ще бъде организирана редовна кандидат-студентска кампания през 2018 г. Информация за условията и реда за кандидатстване ще се публикува на сайта на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ www.nvna.eu || www.naval-acad.bg

Прием ще се извършва по следните специалности:

Корабоводене - редовна и задочна форма;
Експлоатация на флота и пристанищата - редовна и задочна форма;
Мениджмънт на водния транспорт – редовна и задочна форма;
Информационни и комуникационни технологии – редовна форма;
Корабни машини и механизми - редовна и задочна форма;
Електрообзавеждане на кораба - редовна и задочна форма;
Логистика - редовна и задочна форма;
Корабоплаване – редовна форма.
Речно корабоплаване – редовна форма

ВАЖНО! Класиралите се при ранното записване е необходимо да попълнят нашия електронен общообразователен тест.

  • Подаване на комплект документи по образец /на място във ВВМУ/ след получаване на електронно писмо или обаждане;
  • Попълване на електронен общообразователен тест, след получаване на информация на електронната поща;
  • Представяне на диплома за завършено средно образование лично до 30.06.2019 г. във ВВМУ и записване;
  • Внасяне на студентска такса за обучение през І-ви семестър на академичната 2019/2020 г.

За информация по всички въпроси, които Ви интересуват се обадете на тел. 052/552378; 052/552379; 052/552241; 052/552 386 или пишете на адрес priem@nvna.eu