Blog Archives

Международна морска конференция „e-Navigation, e-Maritime”

Двудневна международна морска конференция „e-Navigation, e-Maritime” се проведе във Варна на 22 и 23 юни 2015 г. В нея взеха участие представители от български морски институции и морски браншови организации, както и от министерството на отбраната на Р България, министерството

Posted in Новини

Важна информация за кандидат студенти ранен прием

Здравейте уважаеми студенти ! Записването на студенти приети от ранните етапи на приема във ВВМУ по специалности – Корабни машини и механизми и Електрообзавеждане на кораба се осъществява в Деканат „Инженерен” . За допълнителна информация тел .: 052 552 379 За

Posted in Новини

Интервю с к. I р. Калин Калинов пред телевизия Черно море

Posted in Новини

Посещение на Р Украйна от експертна група от ВВМУ

В периода от 1 до 5 юни т.г. делегация, водена от капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” посети гр. Одеса, Украйна като част от съвместния българо-полски експертен екип, поканен от Oфиса по политическите

Posted in Новини

Резултати от проведена предварителна оценка на психофизиологичните качества

Вече са достъпни резултатите от проведена предварителна оценка на психофизиологичните качества на 27/28 май на кандидатите за курсанти. Списък с резултатите можете да видите на нашата страница с информация.

Posted in Новини

Посещение на делегация от КНР във ВВМУ

На 30.05.2015 г.  ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ посрещна високопоставени гости от Китайската народна република. Членове на делегацията бяха Генералния директор на административния комитет на Qingdao Qiangwan Free Trade Port Area и партиен секретар  г-н Wang, директорите на комитета г-н Hu и г-н

Posted in Новини

Предстоящо: Ден на отворени врати във ВВМУ

На 1 юни 2015г. ВВМУ„Н.Й.Вапцаров” организира „Ден на отворени врати”. Програмата за посещение включва разглеждане на учебната материално-техническа база на ВВМУ„Н.Й.Вапцаров” и сеанс в Планетариума. Начало на обиколките от 10.00ч. и от 13.30 ч.

Posted in Новини

Започна Ориентационен курс по обща политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз

Днес, 25 май 2015г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” беше официално открит „Ориентационен курс по обща политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз“, организиран от Дипломатическия институт при МВнР съвместно с Европейския колеж за сигурност и отбрана. Мероприятието беше

Posted in Новини

Честване на 24 май

На 22 май във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” се проведе тържествено честване на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Приветствие към академичния състав на училището поднесе заместник – началника по научната и учебна

Posted in Новини

Ориентационен курс по обща политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз

В периода 25.05-29.05.2015 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” ще бъде домакин на ориентационен курс по Обща политика за сигурност и отбрана. Мероприятието е организирано от Дипломатическия институт на министерството на външните работи, съвместно с Европейския колеж за сигурност и отбрана.

Posted in Новини
Достъп до услугите

Достъп до услугите имат:
1. Конакова
2. ......
3. .....
4. ....
Главните администратори на сайта.

Ако не сте от изброените служители моля сигнализирайте на администраторите на сайта.

Важна информация при попълване на формата

Попълвайте всички посочени полета на кирилица, като за имената записвайте с първа главна и последващи малки букви.
За абривиатури използвайте големи букви.
При записване на данните от дипломата си за висше образование използвайте посочените в полетата примерни формати.

Завършено друго висше учебно заведение се попълва само ако е различно от ВВМУ.

Адрес
ул. Васил Друмев 73
Варна 9026, България 9026
Тел: +(359) 52 552 222
Тел: +(359) 52 632 015
Ел. поща: info@naval-acad.bg
Връзки с обществеността
Тел: +(359) 52 552 228
Ел. Поща: public-rel@naval-acad.bg
Факс: +(359) 052 303 163
Карта
Условия за попълване на формата
1. За попълване на формата трябва да използвате само кирилица и арабски цифри /там където се изисква попълване на числа/

2. Попълващият формата носи отговорност за достоверността на попълнениете данни и при неправилно попълване не се допуска до изпит.

3. Попълването на всички полета е задължително, като формата за съответното поле е както следва:
за Факултетен номер – Факултетния номер се взима от студентската книжка
Пример: 091304

за Класно отделение - се записва актуалното класно отделение, в което се води студента към момента на изпита.

за Дата – се въвежда дата във вида ДД.ММ.ГГГГ с разделител точка – 17.10.2012.

за Дисциплина /от посочените по-горе/ – се въвежда код на дисциплината съгласно Списък със дисциплините. Например: за дисциплина “Радиоелектроника” се записва код 196 .

за Код на преподавателя /от посочените по-горе/ – се въвежда код съгласно Списък със Кодове на преподаватели.

Например: за доц.д-р Георги Иванов се записва код 1301.

4. Попълването на формата не отменя задължението за попълване и предаване на Заявление за явяване на поправителен изпит и с прикачен документ за платена такса за поправителен изпит, ако се явявате на такъв.

5. При попълване на формата ще получите на подадения електронен адрес посочената от вас информация.

Информация
Таксите за предварителен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":


IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40


BIC: TTBBBG22


Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит.
Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.
Подаване на сигнал за нередност
Добре дошли в системата за контрол на качеството на ВВМУ"Н.Й.Вапцаров".
При възникнал проблем или нередност свързани с администрацията, преподавателите, учебния процес или нещо друго в Университета, моля свържете се с нас.
Всички подадени сигнали са гарантирано анонимни и ще бъдат разглеждани сериозно.
Указания за попълване на формата
Въвеждането на данните във формуляра се извършва на кирилица със спазване на правилата за изписване на имена /започват с главна буква/.
Таксите за редовен изпит-тест по математика можете да заплатите с банков превод по банковата сметка на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров":
IBAN: BG77 TTBB 9400 3115 0686 40
BIC: TTBBBG22
Във вносната бележка задължително се вписва името на участващия в предварителния изпит. Възможно е заплащането на таксата и в деня на предварителния изпит на място.