Резултати от проведен изпит-тест по математика на 20.06.2015 г

РЕЗУЛТАТИ
от проведен изпит-тест по математика на 20.06.2015 г.

 

Име

Презиме

Фамилия

Брой точки

1

Александър Боянов Петров

Не се явил

2

Александър Христов Чилиев

6.5

3

Антоан Николаев Михайлов

5.0

4

Атанас Лъчезар Николов

1.0

5

Борис Сашов Арсов

0.0

6

Борислав Димитров Великов

1.5

7

Вангел Алексиев Трифонов

1.0

8

Ваня Юлиянова Влахова

Не се явила

9

Габрила Пламенова Пенчева

3.5

10

Георги Пламенов Георгиев

1.0

11

Георги Пламенов Петров

4.5

12

Дамян Драгомиров Николов

2.0

13

Деница Неделчева Димитрова

5.0

14

Димитър Спасиславов Спасов

1.5

15

Димитър Севдалинов Илиев

0.5

16

Златина Райчева Станкова

Не се явила

17

Иван Христов Шабанаков

0.0

18

Йордан Миленов Момчев

1.0

19

Кольо Евгениев Колев

Не се явил

20

Любомир Драйчев Драйчев

Не се явил

21

Мариян Мариянов Савов

0.5

22

Мартин Маринов Димитров

Не се явил

23

Николай Насков Стефанов

7.0

24

Николета Георгиева Георгиева

11.5

25

Николета Росенова Йовева

Не се явила

26

Павел Мариянов Атанасов

0.5

27

Радлен Ванев Иванов

Не се явил

28

Росина Пламенова Петрова

6.5

29

Сашо Димитров Адалиев

Не се явил

30

Теодор Ганчев Тодоров

0.5

31

Тодор Минков Балчев

2.0

32

Хари Русланов Христов

1.0