Докторанти

Със Заповед ОХ-372/22.05.2013 г на Министъра на отбраната на Р. България са обявени местата за задочна и редовна доктарантура във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”

Повече информация можете да получите на тук.