Мотивационно писмо

Моля в свободен текст опишете мотивите си да кандидатствате в желаната от вас специалност.

Като примерно съдържание можете да дадете отговор на следните въпроси:

  1. Защо искам да бъда приет във ВВМУ и специалността, за която кандидатствам?
  2. Имате ли роднини или приятели завършили ВВМУ?
  3. Какво е вашето хоби?
  4. Занимавате ли се с извънучебна дейност и каква.

Подгответе мотивационното писмо с текстови редактори и запишете във формат – doc, docx или pdf, като използвате широко употребявани шрифтове /Times New Roman, Arial или др./.