Класиране за магистри по специалност “Корабоводене”

Имена

Специалност

Бал

Канд.№

1

Росен Николаев Трошев

Корабоводене

5.92

6005

2

Милен Рахилов Иванов

Корабоводене

5.74

6015

3

Светослав Ганчев Андонов

Корабоводене

5.68

6007

4

Дарин Иванов Димитров

Корабоводене

5.66

6033

5

Боряна Костадинова Маврова

Корабоводене

5.63

6006

6

Дилян Иванов Вълков

Корабоводене

5.58

6058

7

Мария Веселинова Енева

Корабоводене

5.50

6000

8

Тони Костов Денев

Корабоводене

5.47

6135

9

Едуард Цветков Недков

Корабоводене

5.38

6068

10

Никола Мирославов Стойчев

Корабоводене

5.33

6140

11

Стефан Киров Киров

Корабоводене

5.21

6017

12

Маргарита Георгиева Комбова

Корабоводене

5.07

6129

13

Димо Иванов Димов

Корабоводене

4.92

6022

14

Иван Пламенов Иванов

Корабоводене

4.84

6057

15

Мартин Пламенов Пенев

Корабоводене

4.65

6055