Класиране за магистри по специалност “Електрообзавеждане на кораба”

Имена

Специалност

Бал

Канд.№

1

Радомир Кънчев Денчев

Електробзавеждане на кораба

5.48

6066

2

Диан Петков Калев

Електробзавеждане на кораба

5.11

6131

3

Пенко Илиев Димов

Електробзавеждане на кораба

4.61

6067

4

Йордан Венциславов Гецов

Електробзавеждане на кораба

4.20

6023

5

Николай Петков Милков

Електробзавеждане на кораба

4.00

6060