Класиране за магистри по специалност “Корабни машини и механизми”

Имена

Специалност

Бал

Канд.№

1

Даниел Николаев Цветилов

Корабни машини и механизми

5.27

6011

2

Дончо Марио Папазов

Корабни машини и механизми

5.08

6051

3

Галин Симеонов Ямболов

Корабни машини и механизми

4.76

6032

4

Николай До Бинх

Корабни машини и механизми

4.62

6020

5

Димитър Тошков Димитров

Корабни машини и механизми

4.60

6027

6

Калин Константинов Даскалов

Корабни машини и механизми

4.51

6085

7

Павел Иванов Василев

Корабни машини и механизми

4.47

6046

8

Стефан Йорданов Тодоров

Корабни машини и механизми

4.29

6012

9

Владимир Радославов Манев

Корабни машини и механизми

4.18

6019

10

Тодор Борисов Йорданов

Корабни машини и механизми

4.12

6030