Класиране за магистри по специалност “Логистика”

Имена

Специалност

Бал

Канд.№

1

Деница Петкова Пенчева

Логистика

5.17

6101

2

Мария Николаева Писарова

Логистика

5.12

6076

3

Калинка Николаева Христова

Логистика

4.90

6070

4

Ани Симеонова Димитрова

Логистика

4.89

6079

5

Светлозара Петрова Дечева

Логистика

4.77

6044