Класиране за магистри по специалност “Управление на пристанищата”

Имена

Специалност

Бал

Канд.№

1

Виктория Емилова Енчева

Управление на пристанищата

5.92

6086

2

Белора Димитрова Христозова

Управление на пристанищата

5.60

6024

3

Златин Георгиев Смоков

Управление на пристанищата

5.50

6139

4

Василка Георгиева Георгиева

Управление на пристанищата

5.48

6026

5

Вилиян Даниелов Даскалов

Управление на пристанищата

5.23

6035

6

Валентина Драганова Владимирова

Управление на пристанищата

5.22

6078

7

Магдалена Йорданова Димова

Управление на пристанищата

5.09

6002

8

Силвия Христова Калафирова

Управление на пристанищата

4.88

6075

9

Мариела Юлиянова Йовкова

Управление на пристанищата

4.82

6021

10

Радостина Йолова Петкова

Управление на пристанищата

4.71

6073

11

Мила Красимирова Сивилева

Управление на пристанищата

4.71

6074