Магистри

 

Информация за специалност Електрообзавеждане на кораба

Информация за специалност Киберсигурност

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата, Логистика и Информационни и комуникационни технологии  – тел. 052-552-248