Магистри

При записване за обучение в магистърска програма кандидатите трябва да представят във ВВМУ следните документи:

  • - Диплом за средно обраование
  • - Диплом за висше образование или академична справка /ако дипломата не е издаде към момента на кандидатстване/
  • - Документ за платена семестриална такса, съгласно ПМС:
  • - Документ за платена административна такса за документи и тяхната обработка – 15 лв.
  • - 4 снимки паспортен формат

 

Информация за специалност Електрообзавеждане на кораба

Информация за специалност Киберсигурност

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата, Логистика и Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия  – тел. 052-552-248