Състезателен картон за ранно записване за бакалавър

 

Картон за ранно записване

 • /постоянен адрес по лична карта/

 •   хуманитарно
    езиково
    професионална гимназия
    математическа/природоматиматическа
    непрофилирано
 • Оценките се записват като трицифрено число без разделител. Пример: Ако имате оценка 5,25 се записва в полето 525
 • Oценка се взема оценка по физика от 11 клас. Ако няма и такава оценка се взима окончателната оценка по физика от удостоверението за завършен първи гимназиален етап

 • Използвайте следния формат за името на вашето мотивационно писмо MP_ime_familia.doc/docx
 • Сканиран документ удостоверяващ успеха Ви от 11-ти клас /уверение, служебна бележка, справка, характеристика или др./.
  При наличие на диплома за завършено средно образование се прилага нейно сканирано копие и се въвеждат оценките от нея.
  От приложения документ трябва да се вижда еднозначно успеха по дисциплините: математика, физика, български език и литература и среден успех от 11-ти клас, регистрационен номер, подпис и печат на училището.
  Документа трябва да е в удобен формат: .jpg, .png, .pdf с големина до 20 MB. Моля използвайте следния формата на заглавието на файла: SB_ime_familia.pdf/jpg/png
 • Можете да приложите всякакви други документи: сертификати за владеене на чужди езици, грамоти, свидетелства за завършени курсове, специализации, участие в клубове, кръжоци, състезания или др. Препоръки от фирми/учреждения. Други документи даващи информация за вашите интереси и/или постижения.
  Документа трябва да е в удобен формат .jpg, .png, .pdf или комплектовани в архив при повече от 1 документ /.rar или .zip/ с големина до 20 MB.
  При големини на приложените файлове над 20 MB моля изпращайте ги допълнително на електронна поща priem23-24@nvna.eu ,като посочите трите си имена и използвате посочения в Състезателния картон email.
 • Запишете в полето по-долу сумата на числата от едно до девет