Курсанти

Приемът на курсанти за учебната 2015/2016 г. се извършва съгласно  Заповед на Министъра на отбраната на РБ № ОХ – 83/29.01.2015г.

Извадка от нея касаеща ВВМУ “Н.Й. Вапцаров” Варна:

2. Обявявам заявения брой места за приемане на курсанти във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” за учебната 2015/2016 г. по специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ и по специализации, както следва:

2.1. „Корабоводене” – 8 места (6 места за МО и 2 места за МВР).
2.2. „Корабни машини и механизми” – 8 места.
2.3. „Военни комуникационни и радиотехнически системи“ – 7 места.

3. Началниците на Националния военен университет „Васил Левски” и Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров” със свои заповеди да създадат организация за провеждане на рекламна кампания и приемане на документите за кандидатстване и за провеждане на конкурсните изпити, съгласно Наредба № Н-33/23.11.2011 г. за условията и реда за приемане на обучаеми във висшите военни училища.
За повече информация, моля посетете посочените по-горе Наредби и Заповеди или на посочените телефони.

Електронна форма за подаване на документи.

За повече информация използвайте следните телефони и електронни адреси:

052/552-230

priem15-16@nvna.eu