Електронен формуляр за кандидат за студент във ВВМУ

Картон кандидат-студент

 •   мъж
    жена
 •   да
    не
 • Моля отбележете

 •   математическа/природоматематическа гимназия
    хуманитарно
    езиково
    професионална гимназия
    непрофилирано
 • Оценките се записват като трицифрено число без разделител.
  Пример: Ако имате оценка 5,25 се записва в полето 525

 •   не съм държал
    английски език
    френски език
    немски език
    испански език
    италиански език
    руски език
    математика
    физика и астрономия
    биология и здравно образование
    химия и опазване на околната среда
    география и икономика
    история и цивилизация
    философия
    информационни технологии
    друго
 • Оценка от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана подготовка по физика. Ако няма такава оценка се взема окончателната оценка по физика върху профилираната подготовка от дипломата за средно образование. Ако няма и такава оценка се взима окончателната оценка по физика от удостоверението за завършен първи гимназиален етап
 • Oценка от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана подготовка по математика. Ако няма такава оценка се взема оценката от държавен зрелостен изпит, положен върху общообразователна подготовка по математика. Ако няма такава оценка се взима окончателната оценка по математика върху общообразователна подготовка от дипломата за средно образование
 • Оценка от държавен зрелостен изпит, положен върху профилирана подготовка по информационни технологии. Ако няма такава оценка се взима окончателната оценка по информационни технологии върху профилираната подготовка от дипломата за средно образование. Ако няма и такава оценка се взима окончателната оценка по информационни технологии от удостоверението за завършен първи гимназиален етап.
 • На кандидат-студенти, завършили преди учебната 2021/2022 г. се взема оценката от дипломата по информационни технологии. На кандидат-студенти, в чиято диплома за средно образование няма оценка по информационни технологии, за балообразуваща се взема оценката по английски език (ако кандидатът не е изучавал английски език, по изучавания чужд език).
 • Качените файлове трябва да бъдат във формат jpg, jpeg като съдържанието трябва да ясно четимо. Всеки от файловете трябва да се преименува в следния формат: Diplom_Ime_Familia.jpg
  Taksa_Ime_Familia.jpg
  Където името и фамилията са на кандидата.
  Максималния размер за дипломата е 4МБ, а за документа за внесена такса 2 МБ.
  Ако вашите файлове са по-големи от указания размер изпратете, като прикачени файлове на електронна поща priem@nvna.eu с имената на кандидата.

 • Моля, изберете специалностите за които кандидатствате подредени според Вашите желания.
  След всяка специалност е изписана формата на обучение (редовна, задочна).
 • Колко прави едно плюс едно, запишете го в долното поле, като число

Указания за попълване на формата
Въвеждането на данните във формуляра се извършва на кирилица със спазване на правилата за изписване на имена /започват с главна буква/.