Електронен формуляр за кандидат за студент във ВВМУ


 •   мъж
    жена
 •   да
    не
 • Моля отбележете

 •   математическа/природоматематическа гимназия
    хуманитарно
    езиково
    професионална гимназия
 • Оценките се записват като трицифрено число без разделител. За кандидатите, които не са пологали държавен зрелостен изпит в полето Математика /от зрелостен изпит/ запишете 000. Пример: Ако имате оценка 5,25 се записва в полето 525
 •   не съм държал
    английски език
    френски език
    немски език
    испански език
    италиански език
    руски език
    математика
    физика и астрономия
    биология и здравно образование
    химия и опазване на околната среда
    география и икономика
    история и цивилизация
    философия
    информатика

 • Моля, изберете специалностите за които кандидатствате подредени според Вашите желания.
  След всяка специалност е изписана формата на обучение (редовна, задочна).

Указания за попълване на формата
Въвеждането на данните във формуляра се извършва на кирилица със спазване на правилата за изписване на имена /започват с главна буква/.