Резултати от предварителен изпит за оценка на психофизиологичните качества

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ ЯВИЛИ СЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ЗА ОЦЕНКА НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА 27 и 28.05.2015Г.

Име

Презиме

Фамилия

ИЗДЪРЖАЛ/НЕИЗДЪРЖАЛ

Александър Христов Чилиев ИЗДЪРЖАЛ
Денислав Тодоров Сивев ИЗДЪРЖАЛ
Иван Христов Шабанаков ИЗДЪРЖАЛ
Ваня Юлиянова Влахова НЕИЗДЪРЖАЛ
Ирина Георгиева Радева НЕИЗДЪРЖАЛ

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КУРСАНТИ ЯВИЛИ СЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗПИТ ЗА ОЦЕНКА НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧНИТЕ КАЧЕСТВА НА 23 и 24.04.2015Г.

Име

Презиме

Фамилия

ИЗДЪРЖАЛ/НЕИЗДЪРЖАЛ

Беатрис Калоянова Тодорова НЕИЗДЪРЖАЛ
Наталия Иванова Колева ИЗДЪРЖАЛ
Мадлен Светлозарова Донева ИЗДЪРЖАЛ
Габриела Пламенова Пенчева ИЗДЪРЖАЛ
Атанас Трифонов Цветков ИЗДЪРЖАЛ