Kурсанти и студенти от Студентски съвет на тим билдинг

Студентският съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” организира тим билдинг в периода 31.10. – 01.11.2015 г. в Дом „Пъстрина” – село Съботковци, област Габрово.

Студентите и курсантите от Морско училище, членове на Студентски съвет, отседнаха в красив хотелски етнографски комплекс в Габровския Балкан, с цел да подобрят ефективността на взаимоотношенията в екип, да обсъдят задачи, свързани с дейността и да стимулират колективната мотивация на най-новите членове на Студентски съвет. „Варна – младежка столица на България 2017” бе една от основните теми на тим билдинга, иницииран от младежите. През последния ден те дискутираха идеята „лидерът в мен”.

„Нямаше не посетени забележителностите в района на срещата, като Дряновския манастир, връх Шипка, пещерата” Бачо Киро”, църквата в с. Съботковци със 100-годишна история, където видяхме дарения от варненци, направели през последните години”, каза мичман Галин Господинов, курсант от Морско училище, член на Студентски съвет. Впечатление създава църковен експонат, подарен от контраадмирал Митко Петев, командир на ВМС – историческа реликва, парче от старата църковна камбана, преработена и после подарена от флота. Младежите от Студентския съвет колективно удрят новата камбана в знак на почит към местните хора.

Публикувано в категория Новини