Честване на Деня на народните будители

Денят на народните будители 1 ноември бе тържествено честван в Морско училище в навечерието на празника.

На Алеята на преподавателите офицери, служители, студенти и курсанти, капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” отправи поздравително слово към присъстващите във връзка с Деня на народните будители, като изтъкна историческата значимост, ролята на празника за националното ни самочувствие и достойнство – празник на историческата памет за хилядите български книжовници, просветители и учители. Той благодари на преподавателите за приноса им за развитието на флотската Алма матер и на обучаемите за старанието да бъдат отлично подготвени.

Обявена бе заповед на Началника за награждаване на офицери и преподаватели от училището за положен професионален труд и умения във връзка с празника. С предметни награди бяха наградени спортните отбори на Морско училище по волейбол мъже, по морски многобой и футбол -жени за постигнати високи спортни резултати в шампионат и първенства. Капитан I ранг Медникаров връчи дипломите на успешно защитилите дисертационен труд през 2015 г. за образователно-научна степен „Доктор” и свидетелство за заемане на академична длъжност „Професор” и „Доцент”.

 Ритуалът завърши с поднасянето на цветя на барелефите на изтъкнати преподаватели от Алея на преподавателите.

Публикувано в категория Новини