Спортно курсантско състезание от типа „Щафета”

За първи път във ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” се провежда спортно състезание на курсантски дивизион

В присъствието на командири, гости и преподаватели бе даден старт на спортно курсантско състезание от типа „Щафета” с капитан на отбора мичман Мирослав Велков Велков – петокурсник от специалност

„Корабоводене за ВМС”.

На състезанието, което се проведе в двора на училището присъстваха капитан I ранг Коста Андреев – началник на Щаба на ВМС,капитан I ранг Галин Манев – командир на военно формирование 28580, капитан III Иван Иванов – командир на корвета „Бодри”. Тук бе и началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров.

В спортния ден се състезаваха осем отбора от курсантския дивизион на Морско училище, които участваха, предавайки щафетата с определен моряшки възел. Победители в спортсменската игра между курсанти бяха състезателите от 6-и екипаж с командир мичман Георги Георгиев. Само секунда по-късно приключи 5-и екипаж с командир мичман Тони Цонев.

Публикувано в категория Новини