Генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети /IAMU/ в Опатия, Хърватия

Участие в 16-та годишна Генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети /IAMU/ в Опатия, Хърватия

В рамките на седмица от 5 до9 октомври 2015 г. в Опатия се състоя поредната годишна среща на представителите на морските университети, които членуват в престижната Международна асоциация на морските университети. Домакин на събитието бе морския факултет на университета в гр. Риека, Хърватия. Общо 43 морски висши учебни заведения от 26 държави, като регистрираните участници са били 113 души. Капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й.Вапцаров”и капитан I ранг доц. д-р Чавдар Александров- преподавател в катедра „Електроника” взеха участие в работата на престижния форум.

На 5 и 6 октомври се провежда съвещание на Изпълнителния борд на годишната Международна асамблея. През първия ден заседават подкомитетите на IAMU, като Морско училище участва в работата на комитет по съгласуване и планиране на политиката, както и в комитет по академичните програми и проекти.На съвещанието на този комитет е отбелязан успехът на работата по проекти, които разработва капитан I ранг доц. д-р Калин Калинов- зам.-началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” по учебната и научна част, съвместно с членове на екипа му. На следващия ден, 6-и октомври, се провежда официалното заседание на Изпълнителния борд. Обсъдени и докладвани са осъществените стъпки за изпълнение на новата визия на IAMU. По време на заседанието са приети и новите проекти, които ще се реализират през следващата финансова година. Разгледани са кандидатурите на други морски университети за членство в международната организация. Гласувано е решение следващата Генерална асамблея на IAMU през 2016 г. да се проведе във Виетнам.Новината от Опатия е, че ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” ще бъде неин домакин през 2017 г. Представените кандидатури на морските университети в Ливърпул, Барселона, Малмьо, Филипините и Морско училище са гласувани при таен вот, като още на първи тур е одобрена кандидатурата на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”. Това е високо признание за нашето училище, и това, че сме между първите петнайсет водещи висши морски учебни заведения в света, каза капитан I ранг проф. Медникаров след завръщането си.

През следващите работни дни на асамблеята в Опатия са изнесени и обсъждани докладите по сесии. Проф. Медникаров поднася доклад за управлението на човешките ресурси. Доц. Чавдар Александров участва с доклад на тема „Българската система за наблюдение и управление на корабния трафик”.

В периода от 5 до 10 октомври 2015 г. в Опатия се проведе заключителна конференция по проекта „Avoiding Collisions at Sea” в партньорство с морски университет в гр.Риека, Хърватия. Капитан I ранг доц. Николай Великов – декан на факултет „Навигационен” на Морско училище участва в работата на сесия – уорк шоп с доклад на тема „Предотвратяване на сблъскване на море”. Участие взе и капитан I ранг о.р. гл. асистент Димитър Димитров.

Публикувано в категория Новини