Начална военна подготовка

На вниманието на всички, подали заявления за включване в курс „Начална военна подготовка”

Със Заповед на Министъра на отбраната ОХ-465 в курс Начална военна подготовка се включват студентите :

 

1.ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

1.1Мирослав Атанасов Кръстев

1.2. Радослав Светославов Георгиев

1.3 Деян Тошев Троев

1.4. Христо Бисеров Христов

1.5.Венцислав Марков Петков

1.6. Цветелин Живков Цветанов

1.7. Александър Георгиев Илиев

1.8 Борислав Владимиров Вангелов

1.9 Велян Пламенов Леваков

1.10 Виктория Петрова Емилова

2. От СУ „Климент Охридски” – гр. София

2.1. Панайот Диянов Панайотов

3.От ВСУ „Черноризец Храбър” -Варна

3.1. Диана Тодорова Кескинова

3.2. Георги Родолюбов Димитров

3.3. Делян Ивов Иванов

Зачислените в курса да се явят в 11.00 часа на 31.08.2015г. във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

При явяването си студентите да носят следните документи: лична карта, студентска книжка, медицинско свидетелство от личен лекар, удостоверяващо здравословното им състояние и свидетелство за съдимост.

 

Публикувано в категория Новини