Второ класиране

Здравейте уважаеми кандидати,

поради запълването на специалностите във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” нe се наложи изготвяне и публикуване на второ класиране.

Към днешна дата има свободни места единствено в специалност “Корабоплаване” – редовна форма на обучение.

След успешно завършен първи курс в специалност “Корабоплаване” Вие можете да продължите обучението си в специалностите: “Корабоводене”, “Корабни машини и механизми”, “Електрообзавеждане на кораба” и “Експлоатация на флота и пристанищата”

За тази специалност можете да кандидатствате чрез попълване на интерактивната форма за кандидатстване на адрес:

https://www.nvna.eu/wp/admission/bachelor/student-admission/

За допълнителна информация: к-н II р. Цветков- сл.тел. 052-552-240, моб. 0889-317-358

 

Обявява се и допълнителен подбор за резервните места за обучение като курсант за нуждите на ВМС в специалностите: “Корабоводене за ВМС”, “Корабни машини и механизми за ВМС” и “Корабна радиоелектроника за ВМС” със срок до 31 август 2015 год.

За допълнителна информация : к-н III р. Славова – сл.тел. 052-552-230

 

Публикувано в категория Новини