Посещение на Р Украйна от експертна група от ВВМУ

В периода от 1 до 5 юни т.г. делегация, водена от капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров, началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” посети гр. Одеса, Украйна като част от съвместния българо-полски експертен екип, поканен от Oфиса по политическите въпроси и политиката за сигурност на НАТО. Посещението бе част от инициативата DEEP на украинския министър на отбраната от 2012 г. Чрез проекта DEEP се отправя молба към НАТО да окаже съдействие за реформиране на военно-образователната система на Украйна. Проектът стартира през 2013 г., като в рамките на една година са проведени над 30 семинара с участието на 122 експерти от НАТО и са обучени над 900 преподаватели и студенти от украински висши военни училища. Програмата се ръководи от Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Очаква се включването на Франция и други европейски страни, а след последния преглед, с оглед променената среда за сигурност, се определят две основни цели на програмата – да се усъвършенства украинската военно-образователна система чрез разработването на учебни планове и програми и изграждането на адекватна административна структура.

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” получи покана да участва със своя експертиза по изпълнението на горепосочените цели на програмата, отнасящи се до военното обучение в Одеската държавна морска академия.

Българо-полската делегация посети Одеската държавна морска академия, запозна се с материално-техническата база и академичния състав на училището, както и с ръководството и състава на военноморския факултет. Проведоха се редица експертни срещи и дискусии, свързани с бъдещото партньорство за подпомагане изграждането на Военноморския факултет на Одеския държавна морска академия

Публикувано в категория Новини